Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Finanční gramotnost není o matematice, ale o přístupu k penězům

28. 07. 2023 - Jana Holcová

Ve druhém pololetí právě skončeného školního roku běžely v rámci našeho projektu iKAP II – Inovace ve vzdělávání projektové dny Finanční gramotnosti. Tým proškolil 1100 dětí na pražských základních i středních školách.

Realizační tým projektu iKAP II – Inovace ve vzdělávání s nabídkou projektových dnů finanční gramotnosti obeslal během loňského podzimu pražské školy, některé obvolal a další se hlásily samy, např. na základě newsletteru projektu, který dostávají ředitelé či zástupci škol. Během podzimu probíhala přípravná online setkání odborné garantky klíčové aktivity Gramotnosti, vedoucí týmu školitelek a zástupců škol, které se přihlásily. Vyladil se program, očekávání, cíle projektových dnů, časová dotace. Díky zapojení do výše zmíněného projektu školy za projektové dny nic neplatily. Od prosince 2022 se začalo naživo školit ve třídách, poslední lekce proběhla v polovině června 2023.

„Celkově jsme byli na jednadvaceti školách, v jednapadesáti třídách a proškolili jsme 1064 žáků. Na základních školách jsme finanční gramotnost učili nejčastěji deváté třídy, ale byly i školy, které chtěly proškolit už šesté ročníky,“ říká Vendula Ježková, odborná garantka klíčové aktivity Gramotnosti v projektu iKAP II – Inovace. „Na středních školách jsme většinu projektových dnů absolvovali ve druhých a třetích ročnících,“ doplňuje.

Žáky školil tým finančních poradkyň pod vedením Ing. Jitky Frolíkové. Všechny spojuje práce pro společnost Partners, ale především dlouholeté zkušenosti se školením dětí a mládeže v oblasti finanční gramotnosti. Podle zpětné vazby, kterou na projektové dny tým projektu iKAP II – Inovace dostal, si školy velmi cenily, že finanční gramotnost školí lidé z praxe a ne teoretici a že projektové dny jsou velmi praktické.

Praktické propojení znalostí s běžným životem

„Finanční gramotnost není o matematice, ale o přístupu k penězům, o uvědomění si souvislostí a propojení věcí, také o zdravých návycích, které je dobré si osvojit,“ říká Frolíková. Se třídou vždy pracovaly dvě školitelky, přítomen ve třídě byl i učitel, který v ten čas měl děti na starosti. Cílem bylo nejen žákům vysvětlit základní zákonitosti fungování peněz a trhu, ale především je naučit zodpovědně a aktivně uvažovat a propojovat si znalosti s běžným životem. Naučit se o své peníze starat, plánovat, šetřit a nebát se aktivně přistupovat k jejich vydělávání. Podle zkušenosti školitelek nezávisí finanční gramotnost až tolik na dosaženém vzdělání lidí – lze říci, že více finančně gramotný může být truhlář než inženýr.

Projektové dny finanční gramotnosti proběhly jednadvaceti různých pražských školách – základních, středních, SOŠ, soukromých ZŠ, i na gymnáziích, ale např. i v unikátním prostředí Základní školy a mateřské školy pro sluchově postižené. Podle týmu školících byla v celé škole velmi příjemná atmosféra, na projektový den se přišla podívat i paní ředitelka a asi nikde nebyli soustředěnější žáci a větší klid ve třídě.

Co byste si chtěli koupit? Pejska i rovnoprávnost žen.

A jak projektové dny vypadaly? Po teoretickém úvodu následovala řada praktických cvičení, na kterých žáci pracovali v týmech i samostatně. Dostávali řadu "všetečných otázek", dobrých a špatných příkladů zacházení s penězi.

V úvodním bloku měly děti odpovídat např. na otázku, co by si chtěly koupit. Odpovědi se samozřejmě lišily dle věku: mladší ročníky základních škol odpovídaly např. „pejska“, na gymnáziu to už byla třeba „rovnoprávnost žen“. V praktickém cvičení – nápadech na „podnikatelské záměry“ pak přicházely od žáků nápady nejrůznějšího typu. Objevily se třeba i záměry obchodu se zbraněmi, prodeje orgánů nebo prodeje sourozenců. Na řadu pak obratem přišel praktický výklad, co je a co není legální a jaké za nelegální počínání hrozí dle našeho právního řádu tresty. Navrhovatelé pak od těchto „plánů“ pak obvykle rychle upustili.

„Některé děti jsou okolnostmi dotlačené být velmi brzy finančně gramotné – tedy vědět, jakou mají věci hodnotu, co za úsilí stojí si na ně vydělat a jak s penězi zodpovědně nakládat. Výjimkou nejsou žáci, které mají už v 9. třídě brigádu nebo žákyně na začátku odborné školy, které vědí, že s platy v jejich oboru si v životě sotva vystačí. Některé děti tak samy statečně suplují roli, kterou by v jejich věku ještě měli zastávat rodiče,“ shrnuje některé zkušenosti ze školení Jitka Frolíková.

Mnozí žáci také tým školitelek pozitivně překvapili aktivním přístupem, znalostmi a přehledem – vyptávali se na výši platu lektorek, kolik mají zainvestováno, které domácí i světové podnikatele vnímají jako úspěšné. A sami se velmi dobře orientovali.

Školitelky mají zkušenost i s ukrajinskými žáky ve výuce, protože i ti se projektových dnů finanční gramotnosti účastnili. „Vždy jsme viděli zájem, i když samozřejmě většinou i obavy mluvit nahlas před ostatními či se více projevit. Vždy pomohlo, když pro skupinku žáků z Ukrajiny fungoval někdo, kdo uměl lépe česky a ostatním překládal. Pak se zapojili stejně, jako čeští spolužáci, a i z výuky měli větší přínos,“ vypráví Frolíková.

Kontokorent se nehodí

Kromě úvodu do finanční gramotnosti se probírala témata jako úvěry, exekuce a dluhová past, špatné úvěry, pojištění, spoření a investování nebo kritické myšlení ve finančním světě.

Rozhodně žáci během dne neslyšeli, že kontokorent a kreditní karta se jim hodí, naopak. Zadlužovat se (což tyto služby přinášejí) není nikdy dobré. Cílem školení mimo jiné bylo to, aby žáci pochopili, že finance jsou jejich osobní věc a že by neměli bezhlavě věřit tomu, co jim kdo řekne či bude někdy třeba i vnucovat. Finanční gramotnost je totiž úzce spojena s kritickým myšlením a mediální gramotností.

„Víme, že finanční gramotnost ve školách obvykle školí učitelé matematiky nebo „občanky“. Jsme rádi, že jsme mohli nabídnout zase jinou alternativu a podle zpětné vazby vidíme, že školy ji přijaly velmi pozitivně. A to nás moc těší,“ říká Vendula Ježková, garantka klíčové aktivity Gramotnosti projektu iKAP II - Inovace, pod níž tyto projektové dny běžely. Projekt koordinuje Pražský inovační institut pro Hlavní město Praha.

Na webu projektu iKAP II – Inovace ve vzdělávání, v sekci Gramotnosti – Finanční gramotnost jsou pro všechny učitele či další zájemce ze škol zdarma dostupné online  webináře - školení k finanční gramotnosti na témata zmíněná o dva odstavce výše.

Pro více informací můžete kontaktovat Vendulu Ježkovou, garantku klíčové aktivity Gramotnosti v projektu iKAP II - Inovace: jezkova@prahainovacni.eu.

Podobné články

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram