Cookie Consent by Free Privacy Policy website

EU chce posílit vliv mladých na její utváření

10. 02. 2024 - Aneta Havránková

Ve středu 10. ledna oznámila Evropská komise sérii opatření, která mají posílit zapojení mládeže do evropských politik. Tyto kroky, zveřejněné ve Sdělení o Evropském roce mládeže (2022), jsou reakcí na výzvy mladých lidí a současně reflektují blížící se volby do Evropského parlamentu, do kterých má být zapojeno co nejvíce mladých občanů.

Evropská komise se zavázala zvýšit hlas mladých lidí v procesu tvorby politik EU a adresovat jejich potřeby napříč všemi oblastmi politiky, což označuje jako "mainstreaming". K tomu bude přistupovat v pěti klíčových oblastech: zdraví a životní podmínky, životní prostředí a změna klimatu, vzdělávání a odborná příprava, mezinárodní spolupráce a evropské hodnoty, a zaměstnanost a začleňování.

Dopady na mladé

Jedním z nových opatření je zavedení „youth check“, což je mechanismus, který umožní systematické zohledňování dopadů politik na mladé lidi. To bude zahrnovat analýzu dopadu nových politických iniciativ na mládež a konzultace s mladými lidmi. Komise také vyzývá členské státy, aby nominovaly národního koordinátora pro mládež, který by usnadnil konzultace na národní a regionální úrovni.

Další kroky zahrnují zřízení fóra pro dialog s mládeží na mezinárodní úrovni, aktualizaci rámce pro kvalitu stáží a podporu rozšíření dobrovolnických aktivit mladých lidí. Zvláštní pozornost věnuje Komise také programu Erasmus+, zkoumá možnosti poskytování mikrograntů a plánuje rozšířit nabídku dobrovolnických činností v rámci Evropského sboru solidarity.

Mikrogranty, které byly úspěšně využity během roku mládeže, umožňují mladým lidem snadný přístup k financím a přispívají k jejich rozvoji a aktivnímu zapojení do společnosti. Jsou také účinným nástrojem pro zvýšení povědomí o možnostech, které Evropská unie nabízí mládeži.

Tato opatření mají nejen potenciál posílit angažovanost mladých lidí v evropských politikách, ale i přispět k budoucí prosperitě a stabilitě Evropské unie.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Podobné články

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram