Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Elpida: Vzdělání je dostupné i pro seniory

05. 01. 2024 - Aneta Havránková

Nezisková organizace Elpida se již přes dvacet let věnuje podpoře seniorů v aktivním životě. Její rozsáhlá nabídka služeb zahrnuje provoz dvou vzdělávacích center v Praze, telefonickou linku krizové pomoci, osvětové kampaně, mezigenerační časopis, podcast, pěvecký sbor a projekt Ponožky od babičky. Nedávno navíc vstoupila do mezinárodní spolupráce v rámci programu Erasmus+, přinášející klientům další možnost osobního rozvoje skrze dobrovolné lektorování.

Elpida má jednoznačné poslání - změnit pohled lidí na stáří skrze vzdělávací a společenské aktivity. Jejím cílem je zkvalitnit život seniorů posílením jejich sebevědomí, podporou samostatnosti a budováním komunity lidí, kteří si vzájemně pomáhají. Během dvaceti let své existence přinesla Elpida naději desítkám tisíc seniorů, kteří využili její služby, a neustále rozšiřuje svou nabídku.

V roce 2023 získala Elpida grant v programu Erasmus+ pro mezinárodní projekt s dánským Centrem Aktivit. „Tradiční kurzy a volnočasové aktivity už nepostačovaly, a proto jsme začali hledat cesty, jak zapojení seniorů posunout ještě dál," vysvětluje Jan Bartoš, vedoucí Centra Elpida. Inspirací se staly dánské zkušenosti, zejména princip dobrovolného lektorování seniorů a pevná komunita kolem Centra Aktivit.

Cílem dvouleté spolupráce s Dánskem je přenést know-how do českého prostředí a vyškolit zaměstnance Elpidy. Dánský model staví na dobrovolném zapojení seniorů, kteří se podělí o své zkušenosti v roli lektora nebo organizátora aktivit. Elpida poskytuje organizační a metodickou podporu, umožňující seniorům obohacovat ostatní a rozvíjet vlastní dovednosti. Projekt již využilo přibližně padesát lidí.

Dobrovolnictví jako naplnění potřeb seniorů

V Dánsku má dobrovolnictví hluboké historické kořeny a tvoří nedílnou součást místní občanské společnosti. Až 35 procent Dánů se účastní některé formy dobrovolnictví. Pro Českou republiku to znamená inspiraci a snahu o vybudování silné komunity seniorů. Jan Bartoš zdůrazňuje, že dobrovolnictví odpovídá potřebám českých seniorů - chtějí patřit někam, mít kolem sebe komunitu, pěstovat vztahy a být aktivní.

Elpida má v plánu publikovat metodiku a sdílet své know-how s dalšími organizacemi v Česku. Projekt Dánský model se stává nejen způsobem obohacení života seniorů, ale i inspirací pro celou českou společnost. S cílem podporovat vzdělávání dospělých má organizace v plánu využít finanční podporu programu Erasmus+ na rok 2024.

Elpida tak nejen mění životy seniorů, ale přináší inovativní přístupy a mezinárodní spolupráci do oblasti podpory aktivního stáří. Její snaha o posílení komunity seniorů ukazuje, že i ve stáří může být každý účastníkem a tvůrcem společenského dění.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Podobné články

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram