Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Efektivní způsoby výuky pro studenty s různými učebními styly

19. 04. 2023 - Šimon Hauser

Věděli jste, že existuje vícero způsobů, jak se naučit probíranou látku? Každý student má svůj vlastní způsob učení, který je pro něho nejpřirozenější a nejefektivnější. Někteří se učí nejlépe vizuálním způsobem, tedy skrze obrázky a grafy, jiní zase auditivně, tedy z poslechu a řeči, a další preferují kinestetický styl, kdy se učí prostřednictvím praktického zkoušení a hmatu. Podívejme se v čem se liší a jak je nejlépe využít.

Pro ty z vás, kterým nejlépe vyhovuje vizuální forma učení je nejlepší používat obrázky, grafy a diagramy. Zkrátka a dobře využít všechny vizuální vjemy. Použijte barvy a zvýraznění, ty vám pomohou lépe si pamatovat a vidět důležité informace. Velmi nápomocné vám může být také poznámkování a kreslení.

Studenti s vizuálním učením si mohou lépe pamatovat informace, když si je zapíší nebo nakreslí. Jedním z klíčových aspektů vizuální formy učení je schopnost vytvářet spojení mezi slovy a obrázky, což může pomoci zapamatovat si nové termíny nebo pojmy. Když jsou informace vizuálně zobrazeny, mohou být také snadněji organizovány a kategorizovány, a to zas usnadňuje vytváření souvislostí a porozumění většího celku.

Dalším přínosem vizuální formy učení je, že umožňuje jednodušší porovnání a kontrastování informací. Vizuální prvky také umožňují učení vlastním tempem, protože každýsi může prohlédnout obrázky a informace v různém pořadí a rychlosti.

Některým z vás naopak vyhovuje spíše auditivní učení. Využijte poslechové materiály. Studenti s auditivním učením se učí nejlépe právě poslechem. Vytvořte si vlastní nahrávky, abyste si mohli znovu poslechnout informace, které si nemůžete zapamatovat. Učte se použitím řeči. Opakujte si informace nahlas. Auditivní formy učení mohou zahrnovat poslech hovorů, nahrávek, podcastů, ale také diskuzí a debat s ostatními studenty.

Velmi specifické je kinestetické učení, které využívá praktické aktivity. Studenti s kinestetickým učením se učí nejlépe skrze praktické aktivity, praktické experimenty a projekty. Zapojte se do učení aktivně, choďte na nejrůznější diskuze, přednášky a praktické aktivity. Při učení se pohybujte a využívejte hmat.

Vyzkoušejte, která forma učení vám nejvíce vyhovuje nebo je zkuste kombinovat. Každý student má svůj preferovaný styl učení, ale nejlepších výsledků dosáhnete, veškeré vzdělávací aktivity přizpůsobíte různým způsobům učení. Tím vytvoříte multisenzorické prostředí, které vám umožní zpracovávat a zapamatovávat si informace lépe.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Podobné články

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram