Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Dům zahraniční spolupráce opět ocenil nejlepší projekty

04. 04. 2024 - Aneta Havránková

Dům zahraniční spolupráce (DZS) již pošesté rozdával ceny DZS, a to v osmi kategoriích napříč všemi jejich programy, jenž reflektují priority programu Erasmus+. Oceněny byly projekty, které se týkaly digitalizace, inkluze, participace, ddržitelnosti, flexibility a inovace, a internacionalizace. Dále pak byli oceněni jednotlivci vyjíždějící a přijíždějící do ČR.

Vybrané projekty v oblasti mezinárodního vzdělávání byly hodnoceny zejména za jejich sociální přínos. Zástupci DZS věří, že jejich veřejné prezentování může inspirovat další organizace k účasti na mezinárodních vzdělávacích iniciativách. Spolupráce v těchto projektech a zahraniční pobyty přispívají k rozvoji zdravé společnosti, podporují toleranci a porozumění, vzdělávají v udržitelném životním stylu a posilují schopnost společnosti reagovat na nové výzvy.

Účast v mezinárodních projektech má významný dopad nejen na organizace samotné, ale také na profesní a osobnostní růst zaměstnanců. Zahraniční pobyty tak mají dlouhodobé důsledky nejen na společnost, ale i na profesionální a osobnostní rozvoj všech zainteresovaných.

Hodnotící komise letos pečlivě vybrala 36 projektů a 12 jednotlivců do užšího závěrečného výběru. Tyto úspěšné inovátory a organizace byly oceněny za jejich významný dopad v oblasti vzdělávání. Jejich práce přispěla k odstranění překážek ve vzdělávání, využívání moderních digitálních nástrojů a udržitelných technologií nebo podpoře internacionalizace.

Tyto iniciativy oživují diskusi o významu mezinárodního vzdělávání v českém vzdělávacím prostředí. V této souvislosti je naším cílem posílit ve školách důraz na získávání obecnějších dovedností nezbytných pro úspěch v měnícím se světě, jako je schopnost adaptace na změnu, argumentace, vyjednávání, týmového řešení problémů, myšlení v souvislostech, finanční gramotnost nebo schopnost efektivní práce v multikulturním prostředí s lidmi různých charakterů, představ a potřeb,“ nechal se slyšet státní tajemník Ondřej Andrys.

Ocenění jednotlivci a projekty byly nominovány různými vzdělávacími institucemi, zahrnujícími jak formální, tak neformální sektory vzdělávání. Na slavnostním předání cen se zúčastnili významné osobnosti, včetně státního tajemníka Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Ondřeje Andryse, nejvyššího státního tajemníka Jindřicha Fryče a dalších zástupců ministerstva. Mezi hosty byli také ředitel Národního pedagogického institutu Ivo Jupa, Nicholas O'Cuilleanain z Evropské komise a prezidentka studentské organizace Erasmus Student Network pro Českou republiku Tereza Vondrášková

Mezi projekty, které byly oceněny, jsou: ARTEMIS (ERasmus STudEnd MatchIng System) Dominika Resla z Univerzity Hradec Králové v kategorii Digitalizace, Jak snížit problematické chování dětí ve školách v důsledku traumatického zážitku Dany Benešové z organizace Society for All, z.s.-SOFA v kategorii Inkluze a Diverzita či Klíče k sebeobhájství Dagmar Edith Holé z Nadačního fondu ATYP v kategorii Participace, a další.

Všechny nominované projekty jsou detailně popsány v publikaci "Ceny DZS 2023: To nejlepší z mezinárodního vzdělávání."

Zdroj: DZS

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Podobné články

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram