Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Dovednosti pro psychickou odolnost a vzájemný respekt by měly být rozvíjeny ve všech školách

04. 10. 2022 - Šárka Mrázová

Hledat cesty, jak naučit žáky pracovat se svými emocemi, nebo rozpoznat a uplatnit své silné stránky ukázala konference o rozvoji dovedností pro psychickou odolnost a vzájemný respekt. Uskutečnila se 21. září v Praze. Vystoupili na ní pedagogové, psychologové a další odborní pracovníci, kteří se shodli na potřebě inovace této oblasti v rámci aktuálních změn českého kurikula a revizí rámcových vzdělávacích programů (RVP).

Cílem akce bylo hledání cest pro systematický rozvoj sociálně emocionálních dovedností žáků zahrnujících například schopnost pracovat se svými emocemi, udržovat respektující vztahy, rozpoznat a uplatnit své silné stránky, plánovat, řešit problémy, zvládat náročné situace a další důležité měkké dovednosti jako nezbytného souboru dovedností pro život a práci v měnícím se světě. 

Téma je důležité vzhledem k implementaci dlouhodobých strategií v oblasti duševního zdraví a zároveň je reakcí na výzvy spojené s pandemií, migrací a klimatickou změnou, které žáky nyní ovlivňují a s jejichž důsledky se budou muset v budoucnu vyrovnávat.

Probíhající změna českého kurikula, revize RVP, by měla rozvoj těchto dovedností výrazně podpořit. Tématem prezentací a diskuse byly inspirace z národních i zahraničních zkušeností. Mnoho evropských zemí posílilo vzdělávací obory zaměřené na osobnostní, sociální a kariérový rozvoj, a celkově podpořilo ve školách duševní zdraví a životní spokojenost (wellbeing). 

Výsledkem konference je návrh konkrétních kroků k ukotvení podpory rozvoje sociálně emocionálních dovedností (vycházející ze vzdělávacího obsahu Osobnostní a sociální výchovy a Etické výchovy) do rámcového vzdělávacího programu jako plnohodnotného vzdělávacího oboru s očekávanými výstupy a odpovídající časovou dotací. Dále také posílení metodické podpory školám pro přípravu a realizaci takto zaměřeného předmětu, a rozvoj souvisejícího vzdělávání pedagogických pracovníků.

Záznam z konference a prezentace jsou dostupné na www.konferencerozvojosobnosti.cz. Akci dali záštitu vládní zmocněnkyně pro lidská práva Klára Laurenčíková a pražský radní pro školství Vít Šimral.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Podobné články

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram