Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Dopady AI na školství: Rušení diplomových prací

01. 12. 2023 - Aneta Havránková

Umělá inteligence (AI) se neustále rozvíjí a zasahuje do stále více oborů, včetně školství. Pro studenty je tak mnohem jednoduší napsat například seminární nebo diplomové práce, což si uvědomují i jednotlivé univerzity a podnikají kvůli tomu zásadní kroky. Podnikohospodářská fakulta VŠE se jako první v Česku rozhodla zrušit bakalářské práce. Nahradí je absolventskými projekty.

Vedení Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze na konci listopadu 2023 dospělo k závěru, že písemné bakalářské práce už nejsou přínosné jako součást zakončení bakalářského studia. Nemají totiž stejnou váhu jako před existencí umělé inteligence, zejména Chatu GPT.

Děkan Fakulty podnikohospodářské, Jiří Hnilica, zdůrazňuje, že změny v bakalářských oborech nesouvisejí pouze s rozvojem umělé inteligence. "Je to spíše poslední kapka, která nás motivovala k provedení změn. Chceme, aby závěrečné práce vznikaly ve spolupráci s partnery naší školy," vysvětlil. Uvádí, že hlavním cílem je, aby studenti získávali praktické dovednosti a nejenom psali akademické texty, "Chceme posílit uplatnitelnost absolventů bakalářského studia. Budeme prohlubovat spolupráci s aktuálními partnery, kde studenti často pracují, a není důvod, proč by bakalářské projekty nemohly vznikat přímo v těchto firmách," uvedl.

Hnilica zdůraznil, že v takovém případě by existovala dvojitá kontrola nad prací studenta. "Supervizi by prováděl někdo přímo z firmy a současně učitel. Samozřejmě by fungovalo i dvojí hodnocení, přičemž poslední slovo by měla škola, protože naplňuje profil absolventa. To by mohlo být zajímavé pro obě strany," řekl.

Na diplomových pracích se nic nemění

Podobné změny se ale nedotknou diplomových prací, protože ty nelze ze zákona zrušit. Děkan podnikohospodářské fakulty zdůraznil, že v magisterském studiu se studenti již specializují a řeší konkrétní problémy, často s pomocí mentora. Diplomové práce jsou tak narozdíl od bakalářských opravdovou odbornou prací.

Na VŠE již došlo k určitým změnám v semestrálních pracích, kde se již nevyžaduje kompaktní text, ale spíše prezentace tématu s následnou obhajobou a diskuzí. Hnilica zdůraznil, že studenti musí rozumět tématu a tyto dovednosti nejsou nahraditelné umělou inteligencí. Uznává však, že umělá inteligence má své místo, ačkoliv ji neodsuzuje. V případě, že studenti využijí umělou inteligenci ke zpracování dat a přiznají to, nemusí to být problém. Většina předmětů má polovinu zkoušky ústní, což podle něj ukazuje, jak student přemýšlí a komunikuje.

Na některých jiných školách však zůstává tradice psaní bakalářských prací beze změn. Univerzita Karlova například zdůrazňuje, že smysl práce závisí na konkrétním studijním programu a typu bakalářské práce. Využití umělé inteligence však nejstarší česká univerzita schvaluje. VUT v Brně je naopak zásadně proti.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Podobné články

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram