Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Děti se i venku naučí vše, co do školy a života potřebují, říká předsedkyně Asociace lesních mateřských škol

30. 04. 2021 - Pražský inovační institut

Výuka venku nabírá v posledních letech na oblibě. V současné době je v metropoli 27 lesních školek. Při pandemické situaci se ukázalo, že právě pobyt venku může být z hlediska šíření nákazy bezpečnější a zároveň přispívá k podpoře imunity, a tím pádem k větší odolnosti dětí, říká předsedkyně Asociace lesních mateřských škol Tereza Valkounová. 

Asociace nedávno žádala ministerstvo zdravotnictví o výjimku, aby mohly školky otevřít pro všechny děti, nejen ty předškolní. V Praze se děti do školek vrátí nakonec od 3. května. Čím se výuka venku za jakéhokoli počasí liší od výuky v klasických školkách, jak moc se v lesních školkách šířila nákaza koronavirem a na jaké školy děti pak nejčastěji pokračují, odpověděla Tereza Valkounová v rozhovoru pro Prahu školskou.

Kolik je v České republice lesních škol? Kolik mateřských a jsou i nějaké základní?

Přesné číslo ohledně počtu lesních školek nelze stanovit – stále vznikají nové a některé ukončují provoz. Odhadujeme ale, že v České republice může být celkem okolo 300 takových zařízení, přičemž 140 školek a lesních klubů jsou členy Asociace lesních MŠ. Existují také základní lesní školy, které sdružuje zase Asociace lesních škol.

Kolik jich je v Praze? Roste zájem o tento alternativní způsob předškolního vzdělávání?

V Praze je celkem 27 lesních školek a klubů, přičemž nové stále vznikají. Ačkoliv se může zdát, že v hlavním městě není pro vzdělávání v přírodě prostor, najdeme na území Prahy mnoho lesíků, kde školky celoročně fungují a mohou zde děti vzdělávat v souladu s metodikou přírodní pedagogiky. Nová školka, která je v provozu od září minulého roku, vznikla například ve Stromovce a pro velký úspěch zakládá Praha 7 druhou školku tohoto typu. Můžeme tedy říct, že zájem o lesní školky roste. Může se jednat o kombinaci více faktorů, mezi které patří například i současná pandemická situace, kde se ukázalo, že právě pobyt venku může být z hlediska šíření nákazy bezpečnější a zároveň přispívá k podpoře imunity, a tím pádem větší odolnosti dětí.

Máte statistiky, na jaké základní školy nejčastěji děti z lesních školek odcházejí?

Takové statistiky nevedeme. Z naší zkušenosti ale můžeme říct, že rodiče, jejichž děti se vzdělávaly v lesní školce, mají tendenci vybírat podobně smýšlející školní zařízení. Jedná se o různé alternativněji zaměřené školy, využívanou možností je i domácí vzdělávání. Zároveň víme, že poté, co rodiče platili lesní školku, potřebují již ulevit rodinnému rozpočtu a dítě nastoupí do běžné základní školy. I tam děti bez problémů fungují a umí vše, co potřebují. Na častý dotaz, zda netrpí, když v běžné škole musí najednou hodně sedět, máme trochu provokativní odpověď: bylo by dobré, kdyby se ve školách vycházelo potřebám dětí vstříc – a pohyb je naprosto základní potřebou dětí.  Také se stává, že není-li alternativní základní škola poblíž, tak ji zakladatelé lesní školky založí – opět pro své děti a děti z okolí.

Co nejvíce využíváte při výuce ve venkovním prostoru?

Základem učení v lesní školce je volná hra. Děti potřebují prostředí, které je pestré a k tomu je příroda ideální. Nemusí to být velký prostor, ale důležité je, aby v něm děti našly kamínky, vodu, bláto, kmeny stromů, pařezy a další přírodniny. Metodika takzvané přírodní pedagogiky vede učitele k tomu, aby zajistili bezpečí, podporu a dobrý vzor. Právě téma přínosného rizika chceme představit v rámci Mezinárodního dne lesních mateřských škol, který se každoročně slaví 3. května. Úkolem učitele je pozorovat děti, a pokud si bezpečně hrají, nezasahovat, což je někdy těžší, než to zní. Učitel se může věnovat nějaké jednoduché manuální činnosti nebo hře na hudební nástroj. Během toho děti pozoruje a vyhodnocuje, co se děti během volné hry učí. Když se ukáže, že některé dítě potřebuje individuální podporu, nabídne ji. Dosavadní praxe potvrzuje že děti se venku s podporou učitelů naučí vše, co potřebují – jak do školy, tak hlavně do života.

Jak se nyní učí současní předškoláci? Vytvořila asociace třeba nějaká pravidla, jak by se mělo učit na dálku efektivně? A máte od školek informaci, kolik mají předškoláků, aby se jim provoz pouze pro předškoláky vyplatil?

Asociace lesních mateřských škol už na začátku tohoto školního roku připravila manuál pro učení venku, který čerpal ze zkušenosti první vlny na jaře. Obsahuje činnosti, které mohou děti dělat doma s rodiči, nebo je mohou najít v přírodě. Rodiče v něm mají jednoduchý návod, jak pozorovat vývoj dítěte a má pomoci také učitelům pokračovat ve sledování toho, co děti umí. Manuál je postaven na přímé zkušenosti dětí a nevyžaduje online výuku. Na dálku se ale dlouhodobě efektivně učit nedá – děti potřebují vrstevníky a kolektiv pro rozvoj důležitých sociálních dovedností. To je také důvod, proč nesouhlasíme s přítomností pouze předškoláků v lesních školkách, protože tři až čtyři děti stejného věku se učí pouze část toho, co skutečně potřebují. Malé děti zároveň nemají možnost učit se od starších, a tím přicházíme o zásadní prvek vzdělávání v mateřské škole.

Žádali jste ministra zdravotnictví Arenbergera o udělení výjimky, aby i děti z lesních školek a menších soukromých školek, které nejsou v povinném předškolním roce, mohly v současné době chodit do školek. Máte už nějakou odpověď?

Ministerstvo na oficiální žádost o udělení výjimky neodpovědělo. Pouze prostřednictvím médií vyjádřilo nesouhlas s tím, že udělení výjimky by diskriminovalo děti z klasických mateřských škol. Tento způsob komunikace je velmi nešťastný, protože všichni se snažíme najít to nejlepší řešení a ne hledat důvody, proč to nejde.

Má asociace nějaké statistiky o šíření koronaviru mezi dětmi v lesních školkách?

Asociace zadala statistický průzkum karantén v lesních školkách za období října a listopadu 2020. V tomto období proběhlo šetření v klasických mateřských školách. Náš výzkum stejnou metodou porovnával data z lesních školek. Na základě průzkumu byla míra karantén ve sledovaném období v lesních klubech výrazně nižší (5,6 %), než v klasických mateřských školách (22,1 %).

Může být výuka ve venkovním prostoru řešením, jak i třeba v současné době dostat do školek děti v plné míře?

Podle našeho názoru ano – nedávné opatření umožňovalo společné vzdělávání 15 předškoláků v mateřské škole, což je typický počet dětí v lesní školce. Zahraniční doporučení pro návrat dětí do škol doporučují přesunout vzdělávání co nejvíce ven. I před pandemií se nám potvrzovalo, že kombinace malé skupiny a celoročního programu venku posiluje imunitu a brání šíření infekčních nemocí. Rodiče dětí z lesních školek dobře vědí, že do školky mohou poslat jen zdravé dítě. To se v běžných mateřských školách často nedaří. O to víc nás mrzí, že ministerstvo zdravotnictví nebylo ochotné udělit lesním mateřským školám výjimku.

Jak moc je pro rodiče problematický současný stav, kdy třeba jedno dítě může do školky a mladší ne? Obrací se na vás v této záležitosti?

Současný stav je pro rodiče často už na hranici zoufalství. Právě proto děláme vše pro to, aby se malé děti mohly co nejdříve bezpečně vrátit do školek. Podporovali jsme jejich petice, happeningy spojené s malováním obrázků premiérovi, psali ombudsmanovi. Bohužel nic nezafungovalo. Proto jsme ve středu 21. dubna podpořili žalobu rodiče dítěte z lesní mateřské školy proti nařízení Ministerstva zdravotnictví ČR ze 6. dubna 2021. Asociace poskytla právní pomoc a zároveň bylo navrženo předběžné opatření, aby Nejvyšší správní soud mimořádné opatření pro nezákonnost zrušil. Žaloba reaguje právě na kritickou situaci rodičů, kteří o předškolní děti pečují. Celkově je pro ně situace náročná, mnohdy pracují v noci, když děti spí. Ani možnost čerpat ošetřovné nevyřeší všechny problémy, protože se obávají ztráty zaměstnání. 

Image by Prawny from Pixabay 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Podobné články

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram