Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Děti musí být hlavně motivované a chtít se dále vzdělávat, říká ředitelka Centra pro talentovanou mládež

28. 05. 2021 - Pražský inovační institut

Centrum pro talentovanou mládež (CTM) pomáhá nadaným žákům a studentům s rozvojem jejich talentu a zvyšuje jejich šanci na studium na zahraničních univerzitách. CTM má dva hlavní projekty. Jedním z nich jsou Objevitelské soboty pro mladší děti a druhým je program CTM online, který je kompletně v angličtině. Jejich kurzy už prošly tisíce dětí. „Daří se nám udržet devadesátiprocentní úspěšnost dokončení našich kurzů. Absolventi nejnáročnější úrovně CTM online získávají mezinárodní diplom s názvem AP Capstone Diploma, který jim pomáhá k přijetí na univerzity všude po světě,“ říká ředitelka CTM Jeanne Bočková. Jak identifikují nadané děti, jak může učitel podpořit talentované dítě ve škole, kde všude absolventi programů studují a jak se program financuje, odpověděla v rozhovoru pro Prahu školskou.

Kolik dětí prošlo vašimi kurzy?

Máme dva hlavní programy. CTM online, což je výuka odborných předmětů v angličtině a s možností dosáhnout na mezinárodní zkoušky, a tento program absolvovalo určitě více než tři tisíce studentů. A každý rok tento počet narůstá.

Druhý program, který máme, jsou Objevitelské soboty pro děti od pěti do čtrnácti let, tam je počet dětí ještě více, neboť je to semestrální program a děti se programu účastní opakovaně. Těchto sobot se zúčastnilo už více než čtyři tisíce účastníků.

Jak identifikujete nadané děti?

Více než proces výběru talentovaných dětí je pro nás důležitější jejich motivace, znalost angličtiny, tah na branku a schopnost dotahovat věci do konce.

Na Objevitelské soboty žádný výběr neprobíhá. Výběr kurzů je čistě na zájmu dítěte a skvěle to funguje. Pokud dětem kurz vyberou rodiče a ono samo není pro konkrétní kurz dostatečně motivované, stává se, že jej nebaví a zlobí. Pak je třeba zjistit, co by jej bavilo nejvíce, a nabídnout změnu, například když jej více zajímá programování, navrhneme dítěti i rodičům změnu kurzu a většinou to funguje.

U CTM online programu, kde je výuka realizována v angličtině, je největším kritériem znalost angličtiny a zájem o konkrétní obor, předmět. I tam je ale hlavní, aby dítě daný program chtělo absolvovat. Jediná selekce je v případech, kdy dětem nabízíme stipendia z dotačních programů ministerstva školství pro nadané žáky základních a středních škol. Pro získání stipendia musí mít student doporučení školy. Nejdůležitější tedy pro nás je, aby se dítě chtělo vzdělávat a dotahovalo věci do konce.

Některé děti mají dáno, že ve škole jim učivo jde samo a nemusí pro to moc dělat. Jakmile ale přijdou do našich kurzů, kde opravdu musí věnovat čas přípravě, může to pro ně být problém, přestože IQ i talent mají vysoký.

Co může udělat učitel, má-li ve své třídě nadprůměrně nadané nebo talentované dítě? Jak jej zaujmout, aby se v hodinách nenudilo?

Tyhle děti potřebují individuální přístup. Je na učiteli, aby pochopil, co je skutečně zajímá a vybíral jim učivo na míru. Určitě by výuka neměla fungovat tak, že to, co je pro dítě zajímavé a baví ho, dostane až poté, co udělá nějaké penzum práce, které dělají i ostatní. Dítě to pak vnímá jako práci navíc. Abych uvedla příklad, zajímá-li se nějaký chlapec třeba o letadla, můžu mu vymyslet matematický příklad, který tohle v sobě obsahuje a nenápadně mu tak podstrčím obojí. Děti mají také velký zájem diskutovat svoje zájmy se staršími dětmi nebo dospělými, takže jej učitel může poslat do výuky ke starším dětem nebo doporučit aktivity pro nadané děti, například objevitelské programy, a umožnit jim se těmto aktivitám nad rámec běžné výuky věnovat i přímo ve škole. Další možností je i nechat dítě připravit si nějaký program, který vysvětlí svým spolužákům, ale ne, aby doučovalo nebo plnilo roli asistenta pro slabší spolužáky.

Jak je to s financováním vašich programů?

Kurzy jsou placené.  Pro CTM Online každý rok žádáme v rámci dotačního programu ministerstva školství o stipendia, čímž se snižuje kurzovné.  Jde o 2500 až 4000 korun, což nejsou zanedbatelné částky. Oslovujeme i školy, aby informovaly studenty a rodiče, že takový program existuje a že mohou získat stipendium, aby se snížila finanční zátěž pro rodiny. Rodiče často vydávají nemalé částky za kroužky a když to spočítáte za celý rok, ty částky jsou obdobné jako je kurzovné v našich programech. Naopak s CTM může na mezinárodní vzdělání dosáhnout mnohem více dětí, a nemusí přitom být studenty soukromých škol.

Jak je to u dětí ze slabších sociálních vrstev? Mají vůbec šanci se do vašich programů dostat?

Určitě ano. Pokud to dítě je nadané, škola by jej měla doporučit do pedagogicko-psychologické poradny a existují finanční prostředky, které škola může využít. Řada škol má také svoje fondy, prostředky ze Sdružení rodičů a přátel školy, případně další, a mohou tak studentům přispět. I některé regiony mají prostředky na podporu nadaných dětí. Ale musí rodič tyhle záležitosti prodiskutovat se školou. A pokud jsou to děti, jejichž rodiny pobírají sociální dávky, mohou dostat sociální stipendium od nás, které sice nepokryje celý kurz, ale dá se naskládat společně s dalšími prostředky. Dítě ale musí jednoznačně prokázat svoji motivaci. Máme i studenta, který obeslal všechny poslance a politiky ve svém regionu a podařilo se mu získat prostředky. Někteří chodí na brigády, aby vypomohli rodině s financováním.

Jak ovlivnila pandemie koronaviru vaše kurzy?

Objevitelský program, který byl původně prezenční, jsme museli převést kompletně do online prostředí a úplně jej změnit. Přibyly nám jak nové děti ze všech koutů republiky, kterým to umožnila online podoba kurzů, řada dětí ale také svoji aktivitu ukončila, protože rodiče nechtěli, aby děti trávily na počítačích další čas navíc, když mají online výuku.

U CTM online jsme měli nárůst studentů. Na začátku školního roku jsme se obávali, aby studenti nebyli přehlceni distanční výukou ze svých škol, ale celkově to nakonec dopadlo líp, než jsme očekávali. Někteří studenti sice svoji účast vzdali, ale je jich opravdu málo a daří se nám držet devadesátiprocentní úspěšnost dokončování kurzů, a to v období distanční výuky považujeme opravdu za úspěch. U starších dětí vše bylo hodně závislé na tom, jak náročný program jim nastavila jejich škola. Podmínky studentů se velmi lišily.

Zjistili jsme také, že řadě dětí online výuka naprosto vyhovuje zejména v tom, že si mohou lépe organizovat čas, ušetří čas dojížděním a mohou si do svého programu začlenit další aktivity.

Nemají děti problém při vstupu do vašich pokročilejších kurzů s angličtinou?

Angličtina je v CTM online programu základ. V našich začátcích jsme měli programy nastavené pro starší děti, zhruba ve druhém a třetím ročníku střední školy. Zjistili jsme, že studenti mají obavy z angličtiny. Takže jsme rozšířili škálu nabídky na programy pro juniory, které jsou pro děti od zhruba jedenácti let a které jsou malinko jednodušší, ale zaměřené tak, aby se děti seznámily s odbornou angličtinou, kterou budou později potřebovat v pokročilejších kurzech. Děti se otrkají a přechod do nich zvládají skvěle.

Jakým způsobem ověřujete znalosti dětí ve vašich kurzech?

Testování znalostí realizujeme pouze v programu CTM online. Každý kurz má v sobě zakomponované kvízy, testy, opakování, pololetní a závěrečné testy. Jde o kompletní program, jako by ho studenti absolvovali na zahraniční střední škole. Studenti, kteří si vyberou tu nejnáročnější úroveň kurzů, tzv. Advanced Placement (AP), kromě toho, že končí zkouškami v našem kurzu, se zároveň připravují na mezinárodní zkoušky, které skládají v květnu společně se statisíci studenty z celého světa. Získávají tak buď jednotlivé mezinárodní AP zkoušky s mezinárodní platností nebo dokonce mezinárodní diplom s názvem AP Capstone Diploma. Tyto zkoušky jim pak výrazně pomáhají k přijímacím zkouškám na univerzity všude po světě. Učí se kromě odborných znalostí a dovedností také měkké dovednosti, jako chápání věcí v souvislostech, kritické myšlení, práci s časem a komunikaci. Program AP a zejména AP Capstone Diploma lze přirovnat k IB, International Baccalaureate, který je v Evropě známější než AP program. AP je ale flexibilnější a finančně dostupnější.

Je to pro ně potom výhoda při přijímacích zkouškách na vysoké školy?

Jednoznačně, zkoušky jsou uznávané v přijímacím řízení a vždy je posunou v přijímacím žebříčku. Postupně oslovujeme fakulty v České republice a s tímto systémem je seznamujeme. Například na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy, Lékařské fakultě Masarykovy univerzity nebo na Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy a řadě dalších za AP zkoušky dávají body navíc při příjímacím řízení a studenty to posune na první místa. A pro zahraniční univerzity je uznávání AP nejen v přijímacím řízení samozřejmostí a pro studenty tedy velkou výhodou.

Máte nějaké zajímavé absolventy vašich programů, například na zahraničních univerzitách?

Na webových stránkách máme mapu absolventů. Přibližně 90 procent studentů, našich absolventů, studuje v České republice, a často vyjíždějí na kratší zahraniční stáže.  Řada našich absolventů studuje na univerzitách v Evropě, oblíbené je Holandsko, Velká Británie, mimo Evropu i v USA. Hodně z nich se uchází o stipendia, jsou zde nadace, které je v tom podporují. Pokud by některého ze studentů zajímalo, jak se například některý z našich absolventů připravoval na zkoušky na zahraniční univerzitu, může se podívat do mapy absolventů a my jej se studentem propojíme. Studentů na zahraničních univerzitách je hodně a těší nás, že to jsou studenti ze všech koutů ČR, kteří by o studiu v zahraničí původně ani neuvažovali, ale program CTM jim otevřel bránu do světa. 

Fotografie od uživatele Julia M Cameron ze služby Pexels

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Podobné články

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram