Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Chceme prolomit bariéru komunikace mezi ministerstvem a studenty, říká předseda Národního studentského odboje

20. 04. 2021 - Redakce

Středoškoláci podle svých slov nebyli v minulosti dostatečně vyslyšeni. Loni na jaře proto založili organizaci Národní studentský odboj (NSO), pomocí které chtějí dosáhnout změn. Říkají, že se do projektu může zapojit každý student, který o to stojí. Mluví s odborníky, učiteli i různými politiky. Pro studenty také připravují řadu mimoškolních aktivit. Čeho vlastně chtějí dosáhnout a na čem konkrétně pracují, zodpověděl jejich předseda Jan Němeček v rozhovoru pro web Praha školská.

Co je Národní studentský odboj? Za jakým cílem vaše organizace vznikla a kdo za ní stojí?

Národní studentský odboj je organizace vytvářející prostor pro studenty z celé České republiky, kde mohou vyjádřit svůj názor a nápady a přispět tak ke změně českého školství. Navíc dává studentům možnost poznat nové přátele, rozvinout své silné stránky a zažít skvělé věci.

S původní myšlenkou a nápadem jsem přišel už minulý rok, kdy jsem organizaci založil a stal se jejím předsedou. V dnešní době mi mou vizi pomáhají realizovat i ostatní členové vedení, tedy Tadeáš Vylita, Tereza Hrachovcová a Peter Semančík. Samozřejmě organizace nestojí jen na nás, ale také na ostatních členech, kteří nám pomáhají s realizací všech činností, projektů a společnými silami tak posouváme celou organizaci kupředu.

Kdy a jak organizace vznikla? Kdo se na její tvorbě podílel?

Jak už jsem řekl, nápad založit tuto organizaci přišel minulý rok, v březnu 2020. Následná realizace, jejíž součástí bylo vyřizování všech právních a interních věcí a tvoření plánu, započala již v květnu téhož roku. Na tvorbě se v té době podílelo pět tehdejších členů vedení, jehož složení se od založení změnilo a v současné době ho tvoří výše zmínění členové. 

Kdo se může do tohoto projektu zapojit, pro koho je určen?

Do naší organizace se může zapojit každý nadšený student s chutí tvořit a spolupracovat na změnách k lepšímu, ať už chodí na základní, střední, či vysokou školu. K dnešnímu datu čítáme okolo dvou set členů, což je pro nás neuvěřitelný počet za tak krátkou dobu našeho působení. Každého z nich si nesmírně vážíme, protože oni jsou ti, kteří celý NSO drží na nohou. Cílíme primárně na žáky a studenty, nicméně v současnosti připravujeme také projekt, kterého se může zúčastnit široká veřejnost.

Můžete uvést nějaké konkrétní věci, se kterými jste nespokojení? Jaká řešení navrhujete a jakým způsobem se změnu do školství pokusíte prosadit?

Jako největší problém vidíme nevyslyšení hlasu studentů, což se ukázalo například při řešení formy letošních maturit. Už od začátku je naší hlavní myšlenkou posílit komunikaci mezi studenty a ministerstvem školství a následně díky tomuto spojení mít možnost se jako studenti podílet na řešení konkrétních problémů týkajících se školství. Časy se výrazně změnily a v dnešní době se už i studenti do hloubky zabývají problematikou českého školství, určitě jejich názory nejsou méněcenné názorům politiků. Pokud chceme řešit nějakou problematiku, musíme si vyslechnout všechny strany, tj. názory studentů, pedagogů, politiků i odborníků, a až poté dělat závěry a rozhodnutí. V NSO je nás mnoho a každý z nás má skvělé nápady, co v systému českého školství vylepšit. V současnosti se zatím ale zabýváme samotnou problematikou nedostatečné komunikace a vytváříme základnu, které budou politici naslouchat, než začneme řešit konkrétní problémy.

Čím se organizace v současnosti zabývá a jak její fungování vidíte dál?

Naše fungování bych mohl rozdělit do tří základních fází. Nyní se nacházíme v první a velmi důležité fázi, která spočívá v budování zázemí pomocí realizace projektů pro mládež a pomocí získávání názorů od lidí, kteří se přímo pohybují ve školství a rozumí jeho problematice. Díky tomu si také vytváříme obraz o tom, jak české školství vnímají další zúčastněné strany – politici, pedagogové a odborníci. Za použití těchto názorů budeme v budoucnu schopni přijít s návrhy, které budou vyhovovat většině.

Protože se vše skvěle daří realizovat, postupně přecházíme do fáze druhé, v níž začínáme vytvářet vzdělávací i zábavné projekty a akce. Touto činností chceme zvýšit povědomí o nás a ukázat veřejnosti, že nechceme klást jen požadavky a stanovovat podmínky, ale chceme se přímo podílet na vzdělávání žáku a studentů a to prostřednictvím projektů zajišťujících mimoškolní vzdělávání. Součástí fáze bude také zahájení spolupráce s ostatními studentskými projekty a organizacemi, s jejichž pomocí a zapojením budeme moci vytvořit „studentskou koalici“, která bude pracovat na společném řešení stanovených problémů. Dále plánujeme vytvořit v rámci naší struktury nové orgány, jimiž budou tři garanti, jeden pro každý stupeň vzdělávání, analytický tým a přidružený odborný orgán složený z odborníků.

Na jakých projektech v současné době pracujete? 

Právě jsme spustili náš první velký projekt s názvem Škola 2.0, což je série workshopů, která má za cíl doplnit studentům znalosti, které se ve škole nenaučili, ale v životě jsou důležité. Začínáme 19. dubna 2021, kdy proběhne první workshop na téma Síla paměti. Více o Škole 2.0 najdete na našem webu: www.nsocz.com/skola-2-0.

Dále také chystáme čtyřdenní sportovní výzvu, která bude spjata s 51. výročím vzniku Dne Země. Výzva je organizována tak, aby ji dokázali splnit všichni. Potrvá od 22. dubna do 25. dubna a jejím cílem je rozhýbat co nejvíce lidí. Na našich stránkách bude k dispozici soubor ke stažení, který pak účastníci elektronicky vyplní. Kdo nám do pondělní půlnoci (tedy nejpozději 26. dubna ve 23:59) zašle kompletně vyplněný dokument, tak za něj v rámci pomoci planetě zasadíme jeden strom.

A v neposlední řadě se nezadržitelně blíží datum 3. května, kdy náš tým Kultura spouští velkou akci, do které se mohou zapojit žáci od 2. stupně základních škol až po čtvrťáky na střední. O co půjde vám ještě neřekneme, ale soutěž bude končit až 1. srpna, vyhodnocení pak bude někdy v září. Sledujte naše sociální sítě a web, kde brzy najdete více informací.

Nedávno jste byli v kontaktu s některými politiky, co vám hovory s nimi přinesly?

Ano přesně tak, v minulých týdnech jsme se dostali prostřednictvím videohovorů do kontaktu s mnoha politiky z různých stran. Tyto hovory jsou pro nás velmi cenné, jelikož díky nim získáváme velice užitečné informace, hlavně poznáváme osobní i stranický pohled politiků na školství a na to, co by se podle nich mělo změnit a dělat jinak. Tyto hovory budou přetrvávat samozřejmě i nadále, ve velmi blízké době navíc začneme navazovat kontakty také s odborníky a pedagogy, kteří jsou jednou z nejdůležitějších částí českého školství a jejich názory pro nás mají nenahraditelnou hodnotu. Pokud byste se na jednotlivé hovory a myšlenky rádi podívali podrobněji, najdete je všechny na našem webu - www.nsocz.com/debaty

Jak hodnotíte distanční výuku za poslední rok? Berete ji jako příležitost pro budoucí zlepšení výuky, pokud by se v některých vhodných předmětech zachovala?

Distanční výuka jasně poukázala na rigidnost, zastaralost českého školství a nepružnost pedagogů, kdy především ti starší z nich měli a stále mají problémy s online výukou. Ze začátku distanční výuka nefungovala tak, jak by měla a nebyla schopná plnohodnotně nahradit prezenční výuku. Avšak v dnešní době už jsou ve školství vidět pokroky a online výuka téměř plnohodnotně dokáže na některých školách prezenční výuku nahradit, věřím ale, že přímý kontakt učitele a žáka je nenahraditelný.

Velkým problémem, který ovšem stále přetrvává a je třeba na něm zapracovat, je nerovnoměrná kvalita distanční výuky. Podoba distanční výuky je poměrně nezávazně stanovená a jednotlivé školy a v rámci nich dokonce i jednotliví učitelé si ji mohou přizpůsobit podle svého uvážení. Mezi školami můžeme sledovat poměrně velké rozdíly distanční výuce, což přispívá ke zvětšování rozdílů ve vzdělání. Avšak koneckonců můžeme dnes s jistotou říct, že pandemie a přechod na distanční výuku stály za jednou z největších modernizací českého školství, a to za obrovskou digitalizací.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Podobné články

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram