Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Česká věda na vzestupu: Otevření tří center vědecké excelence Dioscuri

22. 05. 2024 - Šimon Hauser

Minulý týden byla v České republice slavnostně otevřena tři centra vědecké excelence Dioscuri, která budou podporovat nadějné mladé výzkumné pracovníky na jejich cestě k excelenci a nezávislosti. Program Dioscuri je financován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) ve spolupráci s německým Spolkovým ministerstvem pro vzdělávání a výzkum (BMBF).

Program Dioscuri, zaměřený na podporu konkrétních vědeckých osobností, realizuje Společnost Maxe Plancka. Jedním z jeho hlavních cílů je snížit odliv mozků, tedy situaci, kdy vysoce kvalifikovaní výzkumní pracovníci opouštějí určité regiony a přesouvají se do jiných. „Ani dvacet let po rozšíření Evropské unie excelence ve výzkumu není v rámci Evropského výzkumného prostoru rovnoměrně rozložena," uvedl prezident Společnosti Maxe Plancka Patrick Cramer.

První tři česká centra Dioscuri působí při Fyzikálním ústavu Akademie věd ČR a při Masarykově univerzitě. Radka Wildová, vrchní ředitelka sekce vysokého školství, vědy a výzkumu MŠMT, vyjádřila vděčnost za rozšíření programu Dioscuri do České republiky. „Jedná se o jedinečnou příležitost přilákat k nám excelentní mladé vědce se zkušenostmi ze zahraničí, kteří posunou český výzkum zase o kus dále. První výzva potvrdila atraktivnost programu a Česká republika je připravena jej i nadále rozvíjet,” uvedla.

Díky prvním třem centrům Dioscuri v České republice založí tři mladí vědci vlastní výzkumné skupiny na českých hostitelských institucích:

  1. Helena Reichlová otevřela už 1. října 2023 své Centrum Dioscuri pro spinovou kaloritroniku a magnoniku v Akademii věd ČR v Praze. Její výzkum se zaměřuje na spinovou kaloritroniku a magnoniku v altermagnetech.
  2. Peter Fabian, vedoucí Centra Dioscuri pro biologii kmenových buněk a metabolických onemocnění, plánuje se svou výzkumnou skupinou zkoumat lidské dědičné choroby pomocí zvířecích modelů. Toto centrum vzniká na Masarykově univerzitě v Brně.
  3. Barbora Špačková od léta 2024 povede ve Fyzikálním ústavu Akademie věd ČR Centrum Dioscuri pro optiku jednotlivých molekul. Ve své práci chce využít principů nanofyziky k vývoji nejmodernějších přístrojů, které mohou změnit naše chápání základních složek života.

V příštích letech by mělo vzniknout na českých hostitelských institucích až pět center vědecké excelence Dioscuri. Tato centra představují významný krok v boji proti odlivu mozků a posilují pozici České republiky v oblasti špičkového výzkumu.

Více informací najdete na stránkách Fyzikálního ústavu AV ČR.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Podobné články

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram