Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Cermat zveřejnil výsledky přijímacích zkoušek. Pandemie výsledky žáků příliš neovlivnila

20. 05. 2021 - Pražský inovační institut

Společnost Cermat, která organizuje jednotné přijímací zkoušky, ve středu 19. května odeslala školám výsledky z řádných termínů jednotné přijímací zkoušky. Ty se konaly ve dnech 3. až 6. května. V letošním roce se ke zkouškám přihlásilo 84 tisíc uchazečů. Z výsledků a průměrných bodových zisků uchazečů vyplývá, že děti byly i přes netradiční školní rok ovlivněný uzavřením škol připravené dobře. To potvrzují i ředitelé některých škol.

„Výsledky testů Cermat jsou obdobné jako v minulých letech. Desítky studentů u nás měly výrazně přes čtyřicet bodů z padesáti možných, dokonce byl i výsledek padesát bodů z padesáti,“ říká Radko Sáblík, ředitel Smíchovské střední průmyslové školy a gymnázia.

„Výsledky jsou srovnatelné s minulými lety, u nás dokonce lepší,“ potvrzuje jeho slova i Renata Schejbalová, ředitelka pražského Gymnázia Nad Štolou a předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií.

V rámci čtyřletých oborů vzdělání a oborů nástavbového studia bylo ke zkoušce přihlášeno celkem 60,9 tisíce uchazečů. Všichni uchazeči, kteří podali alespoň jednu přihlášku do oboru s jednotnou přijímací zkouškou, měli možnost konat zkoušku ve dvou termínech.

Uchazeči dosáhli v testech průměrného procentního skóre 57,9 % z češtiny a 43,2 % z matematiky. V rámci čtyřletých oborů vzdělání a oborů nástavbového studia dosáhli nejlepších výsledků uchazeči o čtyřletá gymnázia, kteří v průměru získali 71,9 % z češtiny a 58,7 % z matematiky.

Uchazeči o obory středních odborných škol získali v průměru 55,5 % bodového zisku u zkoušky z češtiny a 40,6 % u zkoušky z matematiky.

Uchazeči o obory středních odborných učilišť v průměru získali 45,8 % z češtiny a 31,8 % z matematiky. V rámci zkoušek na obory nástavbového studia uchazeči dosáhli v průměru 40 % z češtiny a 20,6 % z matematiky.

Do oborů šestiletých gymnázií se v letošním roce přihlásilo celkem 5,3 tisíce uchazečů. Bylo jich o dvě procenta méně než v předchozím roce.

Uchazeči dosáhli u zkoušky z češtiny průměrně 60,5 %, u zkoušky z matematiky pak byl průměrný bodový zisk 50,1 %.

Na osmiletá gymnázia se v letošním roce přihlásilo téměř 17,5 tisíce uchazečů. Meziročně došlo k poklesu přihlášených na tento typ gymnázia o více jak devět procent.

U zkoušky z češtiny uchazeči dosáhli průměrného zisku bodů 56,2 %, u zkoušky z matematiky pak 48,1 %.

Náhradní termín pro omluvené uchazeče bude 2. a 3. června

Uchazeči, kteří se nemohli dostavit k řádnému termínu jednotné přijímací zkoušky ze závažných důvodů a svoji neúčast písemně omluvili nejpozději do tří dnů řediteli školy, popřípadě uchazeči, kterým bylo umožněno konat zkoušku v náhradním termínu na základě výroku XIX. opatření obecné povahy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, mohou absolvovat jednotnou přijímací zkoušku v náhradním termínu ve dnech 2. a 3. června 2021.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Podobné články

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram