Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Ceny Nadace České spořitelny si odnesli ti, kteří pomáhali se začleněním ukrajinských uprchlíků do školního života

14. 05. 2023 - Vincenc Novák

Ve čtvrtek 11. května se v Kunsthalle Praha konal čtvrtý ročník udílení Cen Nadace České spořitelny. Mezi laureáty nechyběli zástupci organizací, které se významně podílely na zapojení ukrajinských dětí a teenagerů do společenského života.

"Máme za sebou další mimořádně náročné období – do českých škol přišly s propuknutím války na Ukrajině tisíce dětí. Naštěstí tu máme celou řadu organizací a projektů, které byly schopné na nenadálou situaci flexibilně a rychle reagovat. Letošní Ceny Nadace České spořitelny se proto ani nemohly týkat jiného tématu, než je integrace ukrajinských školáků do škol a mezi české vrstevníky, říká předsedkyně správní rady Nadace České spořitelny Dana Brandenburg. 

Cílem Cen Nadace České spořitelny je vyzdvihnout osobnosti, organizace či projekty, které se veřejně přihlásily k aktuálním tématům ve školství, a jejichž práce má celospolečenský dopad. Porota při letošním výběru laureátů přihlédla také ke spolupráci na regionální či celostátní úrovni, posilování bezpečného prostředí na školách, integraci ukrajinských žáků či podpoře učitelů.

Letošní laureáti

Porota ocenila aktivity programové ředitelky organizace Meta Kristýny Titěrové, která obdržela ocenění za mimořádné osobní i profesní nasazení při integraci ukrajinských žáků do českých škol. Při své profesi se věnuje podpoře rovných příležitostí ve vzdělávání dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem.

Mezi letošní laureáty patří také koordinační skupina Nadačního fondu Eduzměna, který již od února loňského roku poskytuje efektivní a cílenou podporu významným donorům, kteří podporují začlenění ukrajinských dětí do české společnosti. Členové koordinační skupiny se také ve spolupráci s Českou radou dětí podílí na projektu Darujme kroužky, jehož cílem je pomáhat ukrajinským i českým rodičům, kteří si z finančních důvodů nemohou dovolit zapojit své děti do volnočasových aktivit.

Ocenění si odnesl také projekt Začni učit v Česku! od organizace Začni učit!, který umožňuje ukrajinským učitelkám zdokonalit se v českém jazyce, zorientovat se v systému českého školství a získat podporu při uznání svého vzdělání a kvalifikaci pro učení v Česku. Projekt za dobu své existence pomohl již více než 1200 ukrajinským pedagožkám.

Porota vyzdvihla také program Lídr školy za přenos ověřené inovativní praxe z terénu na systémovou úroveň. Výsledkem spolupráce Národního pedagogického institutu, MŠMT a organizace Učitel naživo je vznik nového kvalifikačního studia pro ředitele a ředitelky. Novinka cílí na pedagogický leadership v souladu s cíli Strategie 2030+. Do budoucna se počítá s tím, že se tento nový typ studia stane standardem pro povinné vzdělání budoucích či začínajících ředitelů a ředitelek.

Zdroj: TZ Nadace České spořitelny

Autorka úvodního obrázku: Hana Connor

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Podobné články

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram