Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Asociace podnikavé Česko chce na školách větší vedení k angažovanosti

17. 04. 2023 - Kryštof Jiřík

Podnikavost nemusí být nutně spojená se schopností podnikat v obchodním slova smyslu. Je to pojem, který zastřešuje sadu dovedností spojených s angažovaností, průbojností, kritickým myšlením nebo schopností vytvářet a rozpoznávat hodnoty. Většina rodičů si však myslí, že školy v současnosti nevedou své studenty k podnikavosti dostatečně. Právě to chce nově vzniklá organizace změnit.

Asociaci jsme založili s cílem usnadnit přípravu našeho vzdělávacího systému na budoucnost. Podnikavost vnímáme jako klíčovou kompetenci, kterou je nutné rozvíjet ve škole i doma. V asociaci nyní především mapujeme přístup k podnikavosti ve vzdělávání, propojujeme klíčové organizace a aktéry a podporujeme jejich spolupráci. Zároveň vysvětlujeme, co podnikavost vlastně je. Že je to třeba se nám potvrdilo i v průzkumu, ve kterém jsme zjistili, že s pojmem podnikavost se v komunikaci se školou setkalo jen 12 procent rodičů. Je ale důležité, aby se podnikavost propisovala do výuky v každé škole, a proto je nyní osvěta zásadní,“ říká mluvčí za asociaci Anna Kačabová.

Podle internetových stránek organizace stojí jejich fungování na čtyřech hodnotách – spolupráce, inkluze, respekt a podpora. Iniciativa usiluje o to, aby každé dítě v této zemi mělo možnost setkat se s impulsem k rozvoji vlastní podnikavosti, kreativity a iniciativy. Podle zdrojů, které stojí za touto snahou, je zásadní, aby děti byly schopny vidět příležitosti v okolí a objevovat své silné stránky, a tím pádem se mohly vydat na svou vlastní cestu. Tato iniciativa se tak snaží vytvořit prostředí, které podporuje rozvoj dětských talentů a schopností, což by mohlo mít pozitivní vliv na celou společnost v budoucnu.

Podnikavost jako dovednost lze rozvíjet a trénovat v rodinném prostředí, ve volném čase i ve školní výuce. Využít se k tomu dá řada činností bez striktně daného postupu, ve kterých děti i dospělí procvičují kreativní a kritické myšlení, řešení problémů a představivost. Podnikavost rozvíjí například projektová a tandemová výuka ve škole, programovací kroužek, DIY dílna nebo simulace založení a řízení firmy,“ stojí v tiskové zprávě, kterou Asociace zveřejnila po svém oficiálním představení.

Asociace Podnikavé Česko plánuje brzy na svých stránkách spustit interaktivní mapu, která bude obsahovat informace o školách a vzdělávacích institucích, které se snaží podporovat rozvoj podnikavosti. Hlavním účelem této mapy bude usnadnit učitelům, ředitelům, zřizovatelům a rodičům orientaci v oblasti rozvoje podnikavosti v jejich okolí a poskytnout jim inspiraci.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Podobné články

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram