Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Webináře Poradny Vigvam pro pedagogy: prevence a intervence v kontextu tématu smrti 

22. 08. 2022 - Jana Holcová

Smrt je téma, kterého se straníme i v běžném životě, natož ve výuce. Její nenadálost nás ale dokáže ochromit bez varování a v takových chvílích oceníme opravdovou přípravu. A tím spíš ve školním kolektivu, kde jsou ohrožení nejen jednotliví žací a učitelé, ale i fungování třídy jako celku. 

V rámci projektu iKAP II – Inovace ve vzdělávání, který realizuje Pražský inovační institut, připravuje Poradna Vigvam jedenáct webinářů pro pražské pedagogy. Dostanou v nich nástroje pro komunikaci s dětmi – aby byli schopní vytvořit bezpečné prostředí a pracovat s prevencí rizikového chování, k němuž může dojít následkem zátěžové situace, kterou je například právě smrt. 

Semináře jsou tematicky rozdělené na teoretický základ (co vědět o smrti a truchlení), prevenci a intervenci (možnosti prevence a intervence v kontextu tématu smrti) a praktický nácvik (techniky a struktura poradenského rozhovoru). Těmto třem tématům se budou odborníci z poradny Vigvam věnovat samostatně v rámci mateřských, základních i středních škol. Poslední dva webináře budou věnované speciálnímu filmu. Součástí webinářů, na které je možné se hlásit samostatně, jsou také grafické materiály. 

Termíny nejbližších webinářů: 

  • 21. září, 13 – 16 hod. Webinář “Možnosti prevence a intervence v kontextu tématu smrti pro mateřské školy
  • 30. srpna 2022, 13 – 16 hod. Webinář “Možnosti prevence a intervence v kontextu tématu smrti pro základní školy
  • 31. října 2022, od 13 hod. Webinář “Možnosti prevence a intervence v kontextu tématu smrti pro střední školy

Další témata (Co vědět o smrti a truchlení a Techniky a struktura poradenského rozhovoru), termíny a možnost přihlášení na webu Poradny Vigvam.

Poradna Vigvam poskytuje bezplatnou terapii rodinám, kde došlo k nečekanému či náhlému úmrtí. Koncept je unikátní svým zaměřením na rodiny s dětmi, ve kterém se v části terapie jeden z terapeutů věnuje dospělým a druhý dětem. Každý je tak schopný pracovat se ztrátou vlastní rychlostí.Více na webu organizace

Anotace webinářů Poradny Vigvam, které od září poběží (zvlášť) pro učitele pražských MŠ, ZŠ a SŠ: 

Možnosti prevence a intervence v kontextu tématu smrti

Webinář se věnuje tématu smrti z pohledu preventivního – tedy jak téma smrti do prostoru školy přinášet, ačkoliv se nikoho z dětí aktuálně netýká, tak i z pohledu intervenčního – tedy, co dělat, když někdo blízký někomu z dětí zemře. Webinář je rozdělen na dvě části. V první se věnujeme teoretickým východiskům a informacím. V druhé části bude prostor pro praktické ukázky metodik a možných aktivit, které jsou pro danou věkovou skupinu vhodné a využitelné. Stejně tak, jako bude otevřený prostor pro diskuzi a sdílení dobré praxe. Webinář je určen pedagogům, pedagogickým, poradenským i vedoucím pracovníkům.

Co vědět o smrti a truchlení

Webinář se věnuje v co největším možném rozsahu informacím, které bychom při práci s tématem smrti a truchlení měli a mohli znát. V každé věkové skupině se věnuje pochopení tématu smrti, stejně tak jako specifikům truchlení dané věkové skupiny. Budeme se věnovat vývojovému pochopení smrti, popíšeme nástroje, které nám mohou pomoci dětem, které konceptu smrti ještě nerozumí, tento fenomén bezpečně přiblížit. Věnovat se budeme i specifikům dětského truchlení, způsobům jak o smrti mluvit a také se podíváme na nejčastější otázky ve vztahu k dětem a smrti. Výkladovou část budeme prokládat diskuzí. 

Techniky a struktura poradenského rozhovoru

Nezřídka se setkáváme s tím, že nám učitelé říkají, že je skvělé mít informace o tom, co je a není vhodné říkat, na co myslet, kdy a jak se spojit s rodiči, s dítětem atd. mít strukturu a plán se prostě hodí. Jenže pak dochází na druhý krok – jak ten rozhovor vést? Jak klást otázky? Co říkat a co neříkat? Jak formulovat věty? Tohle všechno navíc v tématu smrti. Připravili jsme pro vás workshop, kde si ukážeme techniky a strukturu poradenského rozhovo) ru, který vám pomůže s dětmi, ale i dospělými. Vše je využitelné jak pro každodenní rozhovor, ale i pro vypjaté chvíle, kdy je třeba pracovat precizně. 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Podobné články

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram