Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Vybudujte ve vaší škole třídy budoucnosti

20. 01. 2022 - Pražský inovační institut

Jedním z projektů pro školy v rámci projektu KAP III (Krajský akční plán na podporu pražských škol) je nový typ třídy pro vyučování – tzv. Future Classroom Lab (FCL), který vybočuje z běžného stereotypu frontální výuky. Jakožto krok novým směrem je zahrnut právě jako jeden z projektů, které si školy mohou vybrat k realizaci v rámci čerpání peněz z IROP. Více o tom, jak se s vaší školou zapojit a jak na projekt čerpat prostředky vám zodpovíme na setkáních, která jsou plánována v následujících dnech.

Future Classroom Lab (FCL), neboli třída budoucnosti byla poprvé představena v lednu 2012 organizací European Schoolnet (společenství 34 evropských ministerstev školství s centrálou v Bruselu). Toto inspirativní výukové prostředí se pokouší vést účastníky k novému uvažování nad rolí pedagogiky, digitální technologie a uspořádání prostoru ve svých třídách. Pomocí šesti výukových zón mohou návštěvníci objevovat základní prvky výuky 21. století: schopnosti a role žáků a učitelů, učební styly, uspořádání výukového prostředí, současné i nejnovější technologie a společenské trendy, které vzdělávání ovlivňují.

Každá z šesti zón zdůrazňuje specifickou oblast procesu výuky a učení a napomáhá k reflexi jejich různých vlastností: fyzický prostor, zdroje, proměňující se role žáků a učitelů, podpora různých učebních stylů. Společně vytvářejí tyto prostory unikátní způsob vizualizace nového, holistického pohledu na výuku, neboť představují to, v čem by vzdělávání budoucnosti mělo spočívat: vzájemné propojení, zapojení se a výzva – vzdělávání by mělo vyústit v jedinečnou učební zkušenost, která zaujme co největší počet různých typů studentů.

Od otevření první Future Classroom Lab před deseti lety spolupracuje European Schoolnet společně se třiceti evropskými ministerstvy školství s rostoucím počtem poskytovatelů ICT tak, aby zajistili nezávisle podporovanou, soběstačnou platformu. Tvůrci politik, průmysloví partneři, učitelé a další stakeholdeři v oblasti vzdělávání se pravidelně setkávají tváří v tvář na tréninkových workshopech a strategických seminářích s cílem vytvořit vizi pro školu budoucnosti a představit strategie, jak takové vize dosáhnout.

Zajímá vás více o takové třídě a rádi byste ji měli i vy ve vaší škole? Kontaktujte nás na kap@prahainovacni.eu nebo přijďte na setkání, kde budou všechny vaše dotazy zodpovězeny.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Podobné články

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram