Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Výběrové řízení na pozici učitele/učitelky zeměpisu a dějepisu sekundárního cyklu Evropské školy Brusel III

25. 01. 2022 - Magistrát hl.m. Prahy

Požadavky na pozici učitele zeměpisu a dějepisu sekundárního cyklu Evropské školy Brusel III:

 • předpoklady pro výkon funkce pedagogického pracovníka podle § 3 zákona č. 563/2004 Sb.
 • odborná kvalifikace pro učitele všeobecně vzdělávacích předmětů střední školy podle § 9 zákona č. 563/2004 Sb. (v předmětech zeměpis a dějepis)
 • znalost anglického jazyka na úrovni C1 doložená certifikátem
 • znalost francouzského jazyka, případně dalšího jazyka EU výhodou
 • nejméně tříletá pedagogická praxe ve středním vzdělávání v ČR
 • zkušenost s přípravou žáků k maturitní zkoušce ze zeměpisu a dějepisu výhodou
 • zkušenosti z mezinárodních vzdělávacích projektů či z mezinárodního prostředí výhodou
 • vědomosti o systému Evropských škol (http://www.eursc.eu/)

Náplň práce:

výuka zeměpisu a dějepisu v anglickém jazyce v rámci sekundárního cyklu Evropské školy Brusel III v ročnících S4 – S7, což odpovídá- 1. – 4. ročník SŠ v ČR (jde o výuku cizinců, nikoliv českých žáků)

Dokumenty, které je nutné doložit:

 • průvodní dopis v českém a anglickém jazyce s vyjádřením motivace k získání místa učitele/učitelky Evropské školy Brusel III
 • strukturovaný životopis v českém a anglickém jazyce
 • ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání

Další dokumenty:

 • kopie dokladů o jazykových zkouškách
 • kopie dokladů o dalším profesním vzdělávání

Zaslané dokumenty MŠMT nevrací.

Od uchazečů/uchazeček pozvaných na ústní pohovor budeme dále požadovat výpis z rejstříku trestů nebo potvrzení o podání žádosti o výpis a prohlášení o bezúhonnosti. Zasláním a předáním uvedených dokumentů dává uchazeč/uchazečka souhlas ke zpracování svých osobních údajů pro účely výběrového řízení na výše uvedenou pozici a jejich uchování v personální databázi. Současně tím potvrzuje, že osobní údaje uvedené v zaslaném životopise jsou pravdivé a přesné.

Plánovaný nástup: 1. září 2022 (kontrakt na 2 roky až 9 let), českým zaměstnavatelem je Dům zahraniční spolupráce (DZS).

Průvodní dopis se strukturovaným životopisem (obé v češtině a angličtině) a ostatními doklady zasílejte do 25. března 2022 (rozhoduje razítko pošty) na poštovní adresu:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, odbor Evropské unie – k rukám Mgr. Kohouta

Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1, Tel: 234 812 105, E-mail: michal.kohout@msmt.cz, ID datové schránky: vidaawt

Žádost je možné zaslat také elektronickou formou s naskenovanými doklady, přičemž originály nebo ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání je možno doložit před konáním pohovoru. E-mail pro zasílání žádostí elektronickou formou je michal.kohout@msmt.cz. V případě zaslání žádosti elektronickou formou je rozhodující datum a čas doručení e-mailu. Žádost je možno podat také datovou schránkou.

Osobní údaje zpracovávané v souvislosti s výběrovým řízením jsou zpracovávány v rámci výkonu veřejné moci v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů č. 2016/679, a to po dobu realizace výběrového řízení. Další informace o zpracování osobních údajů Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy jsou zveřejněny na http://www.msmt.cz/ministerstvo/zakladni-informace-o-zpracovani-osobnich-udaju-ministerstvem.

Příjemcem osobních údajů těch uchazečů, kteří uspějí ve výběrovém řízení, je Dům zahraniční spolupráce. Přihlášením se do výběrového řízení uchazeč potvrzuje, že údaje uvedené v zaslaném životopise jsou pravdivé a přesné.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Podobné články

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram