Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Výběrové řízení na pozici učitele/učitelky předmětů český jazyk a literatura a angličtina jako první cizí jazyk sekundárního cyklu Evropské školy Varese

25. 01. 2022 - Magistrát hl.m. Prahy

Požadavky na pozici učitele/učitelky předmětů český jazyk a literatura a angličtina jako první cizí jazyk sekundárního cyklu:

 • předpoklady pro výkon funkce pedagogického pracovníka podle § 3 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. (dále zákon č. 563/2004 Sb.)
 • odborná kvalifikace pro učitele všeobecně vzdělávacích předmětů střední školy podle § 9 zákona č. 563/2004 Sb. (v předmětech a český jazyk a literatura a anglický jazyk)
 • odborná kvalifikace podle § 9 nebo § 12 zákona č. 563/2004 Sb.
 • znalost anglického jazyka na úrovni C2 Společného evropského referenčního rámce (osvědčená certifikátem)
 • obecné povědomí o anglofonním kulturním prostředí a ideálně přímá zkušenost (např. studijní či pracovní pobyt v anglicky mluvící zemi)
 • nejméně tříletápraxe na pozici učitele angličtiny jako cizího jazyka a českého jazyka a literatury
 • zkušenosti z mezinárodních vzdělávacích projektů či z mezinárodního prostředí a s výukou cizinců výhodou
 • vědomosti o systému Evropských škol (http://www.eursc.eu/)
 • uživatelská znalost práce s běžnou výpočetní technikou a softwarem
 • komunikativní znalostitalštiny, případně dalších jazyků EU výhodou
 • odborná kvalifikace a praxe učitele druhého stupně základní školy výhodou

Náplň práce: Výuka českého jazyka a literatury v sekundárním cyklu Evropské školy; příprava žáků k Evropské maturitní zkoušce, výuka angličtiny jako prvního cizího jazyka v rámci sekundárního cyklu (ročníky S1-S7, ekvivalent 6. – 8. ročník ZŠ a 1. – 4. ročník SŠ) na EŠ Varese pro žáky z různých jazykových sekcí (tzn. výuka cizinců i českých žáků)

V případě zájmu je nutné doložit:

 • průvodní dopis, v němž bude specifikována motivace k získání místa učitele/učitelky Evropské školy (v češtině a angličtině)
 • strukturovaný životopis v českém a anglickém jazyce
 • doklady:
  • ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání
  • kopie dokladů o jazykových zkouškách
  • kopie dokladů o dalším profesním vzdělávání

Zaslané dokumenty MŠMT nevrací.

Od uchazečů/uchazeček pozvaných na ústní pohovor budeme dále požadovat výpis z rejstříku trestů nebo potvrzení o podání žádosti o výpis a prohlášení o bezúhonnosti.

Plánovaný nástup: 1. září 2022 (kontrakt na 2 roky až 9 let). Českým zaměstnavatelem je Dům zahraniční spolupráce (DZS).

Průvodní dopis se strukturovaným životopisem a ostatními doklady prosím zasílejte do 25. března 2022

na poštovní adresu:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, odbor Evropské unie – k rukám Mgr. Kohouta

Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1, Tel: 234 812 105, E-mail: michal.kohout@msmt.cz, ID datové schránky: vidaawt

Žádost je možné zaslat také elektronickou formou s naskenovanými doklady, přičemž originály nebo ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání je možno doložit před konáním pohovoru. E-mail pro zasílání žádostí elektronickou formou je michal.kohout@msmt.cz. V případě zaslání žádosti elektronickou formou je rozhodující datum a čas doručení e-mailu. Žádost je možno podat také datovou schránkou.

Osobní údaje zpracovávané v souvislosti s výběrovým řízením jsou zpracovávány v rámci výkonu veřejné moci v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů č. 2016/679, a to po dobu realizace výběrového řízení. Další informace o zpracování osobních údajů Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy jsou zveřejněny na http://www.msmt.cz/ministerstvo/zakladni-informace-o-zpracovani-osobnich-udaju-ministerstvem.

Příjemcem osobních údajů těch uchazečů, kteří uspějí ve výběrovém řízení, je Dům zahraniční spolupráce. Přihlášením se do výběrového řízení uchazeč potvrzuje, že údaje uvedené v zaslaném životopise jsou pravdivé a přesné.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Podobné články

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram