Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Všude dobře, doma nejlíp? Organizace SOFA představila nový program prevence násilí v blízkých vztazích, který cílí na teenagery

10. 03. 2023 - Vincenc Novák

Nezisková organizace Society for All (SOFA) připravila ve spolupráci s norskou organizací Alternative to Violence (ATV) a centrem Logika nový preventivní program zaměřený na teenagery. Součástí nového programu je film s názvem Všude dobře, doma nejlíp? zobrazující různé situace typické pro násilí v blízkých vztazích. Mezi ně patří narušené rodinné vztahy, fyzické i psychické násilí, popření problému, pocity bezmoci a zoufalství, ale také radostné chvíle a úleva.

Půlhodinový dánský film, který byl adaptován pro české prostředí, ukazuje příběh na první pohled spořádané rodiny, jejíž otec se však dopouští násilí na své partnerce a dětech. Snímek je doplněn metodickou příručkou pro pedagogy a pracovním sešitem pro žáky.

„Hlavním cílem preventivního programu je osvěta v tématu násilí v blízkých vztazích. Učíme mladé lidi v kritickém věku rozpoznat co je násilí a vnímat, jak vypadá zdravý partnerský vztah,“ říká manažerka projektu Veronika Bačová. 

Dle fondu UNICEF má přímou zkušenost s násilím v rodině až 14 procent českých dětí. 42 procent z nich byly přímými svědky násilí mezi dospělými. Z dat mezinárodně respektované studie Adverse Childhood Experiences Study („ACE Study“) vyplývá, že lidé nesoucí si z dětství zkušenost s násilím v blízkých vztazích mají větší tendenci k psychickým problémům, rizikovému chování či nezdravému životního stylu a častěji mají různé zdravotní problémy. 

Metodická příručka programu slouží také k přípravě skupiny před promítáním samotného filmu. Její součástí jsou náměty na diskuzi a příklady otázek. „Abychom mohli s žáky mluvit o násilí, je například nutné si předem nastavit jasná pravidla, ale také reflektovat vlastní postoje k násilí, a zajistit tak bezpečné prostředí,“ uvádí Bačová.

„Otázky po promítání filmu směřují například k rozpoznání projevů domácího násilí, rozlišení mezi vztekem a agresivními projevy, zkoumají postoje společnosti k násilí v blízkých vztazích. Velmi podstatnou částí je také nabídka pomoci, je totiž pravděpodobné, že mezi studenty budou i ti, kteří nějakou formu násilí v blízkých vztazích zažili nebo zažívají nebo se násilí sami dopouštějí ve svých prvních partnerských vztazích,“ doplňuje. 

Úvodního dvoudenního školení pro práci s filmem a metodikami se zúčastnily tři desítky zájemců pocházející z různých regionů Česka. Nechyběli mezi nimi učitelé, speciální pedagogové, psychologové či sociální pracovníci. Ti teď mohou preventivní program a všechny materiály využít ve se své praxi. V budoucnu mohou školit i další kolegy a kolegyně. „Chceme program co nejvíce rozšířit, ale zároveň držet jeho kvalitu. Proto s ním mohou pracovat jen vyškolení lektoři a lektorky,“ vysvětlila Bačová. 

Dvoudenní kurz probíhal pod vedením klinických psycholožek z norského terapeutického centra Alternative to Violence (ATV) Jannicke Stav a Barbary Jakobsen, které se zaměřují na násilí v blízkých vztazích.

 „V naší praxi se setkáváme s dospělými, kteří se dopouštějí násilí nebo jsou násilí vystaveni a prožili s násilím celý život. O násilí ale mluví poprvé s námi. To bychom chtěli změnit, protože víme, že násilí se dá zastavit, pokud o něm mluvíme a začneme s ním pracovat dříve, než mladí lidé začnou zakládat nové rodiny,“ uvedla Barbara Jakobsen. 

Preventivní program s využitím filmu Všude dobře, doma nejlíp? probíhá v rámci projektu Respekt, Rozmanitost, Rovnost, Resilience (RRRR). Projekt se kromě prevence násilí v blízkých vztazích zaměřuje také na péči o duševní zdraví či podporu sociologie-emočního učení ve školní výuce.

Projekt RRRR je financován z fondů EHP 2014 – 2022. 

Zdroj: Society for All, z.s.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Podobné články

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram