Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Univerzita Karlova rozdala prestižní ceny svým studentům a vědcům

24. 06. 2021 - Redakce

Rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima ocenil nejlepší absolventy každoročně udělovanou prestižní Cenou rektora. Zároveň udělil Mimořádnou cenu, Bolzanovu cenu podporující vědeckou výchovu a odbornou přípravu studentů univerzity, Cenu Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin a Cenu Miroslava Petruska za prezentaci. Nejlepší vědci pak obdrželi výzkumnou podporu Donatio Universitatis Carolinae. V letošním roce UK předala všechny ceny najednou vzhledem k probíhající covidové situaci.

„Blahopřeji všem oceněným studentům, pedagogům a vědeckovýzkumným pracovníkům naší Alma Mater. Velmi mě těší úspěchy, kterých dosáhli a přeji jim mnoho dalších úspěchů v jejich další práci a osobním rozvoji“, uvedl rektor UK Tomáš Zima.

Cena rektora pro nejlepší absolventy Univerzity Karlovy každý rok oceňuje vynikající studenty bakalářského nebo magisterského studijního programu, kteří dosáhli mimořádných výsledků ve vědecké, výzkumné, sportovní nebo kulturní činnosti. Cenu získávají absolventi lékařských programů – Cena prof. MUDr. Karla Weignera, společenskovědních programů – Cena prof. JUDr. Karla Engliše, přírodovědných programů – Cena prof. RNDr. Jaroslava Heyrovského, teologických programů – Cena Josefa Dobrovského, učitelských programů – Cena prof. PhDr. Václava Příhody. Ocenění přebírají diplom a finanční odměnu.

Cena rektora UK:

Cena prof. MUDr. Karla Weignera pro nejlepší absolventy lékařských oborů:
MUDr. Marek Doležal, 1. lékařská fakulta
Bc. Lucie Škardová, 3. lékařská fakulta

Cena prof. JUDr. Karla Engliše pro nejlepší absolventy společenskovědních oborů:
Mgr. Marie - Anna Hamanová, Filozofická fakulta
Bc. Tomáš Boukal, Fakulta sociálních věd

Cena prof. RNDr. Jaroslava Heyrovského pro nejlepší absolventy přírodovědných oborů:
Mgr. Lukáš Janošík, Přírodovědecká fakulta
Bc. Marian Poljak, Matematicko-fyzikální fakulta

Cena Josefa Dobrovského pro nejlepší absolventy teologických oborů:
Mgr. Pavel Eder, Evangelická teologická fakulta

Cena prof. PhDr. Václava Příhody pro nejlepší absolventy učitelského studia:
Mgr. Daniela Roreitnerová, Přírodovědecká fakulta
Bc. Lydia Ceháková, Matematicko-fyzikální fakulta

Mimořádnou cenu rektora získali: Bc. Barbora Deutschová z Evangelické teologické fakulty, Dávid Kulišiak z 1. lékařské fakulty, Ondřej Blecha z 2. lékařské fakulty, MUDr. Metoděj Renza a Tomáš Sychra z 3. lékařské fakulty

Mimořádná cena rektora se uděluje studentům za čin nebo činnost vykonaný během studia a prokazující mimořádnou občanskou statečnost nebo obětavost, za dosažení mimořádných výsledků v průběhu studia v oblasti vědy a výzkumu, za mimořádně vysoké ocenění při provozování kulturních či uměleckých aktivit nebo za skvělé sportovní výsledky v mezinárodních soutěžích. Oceněný dostává diplom a finanční odměnu.

Bolzanova cena

Jejím smyslem je již více než dvacet let podporovat vědeckou výchovu a odbornou připravenost studentů. Uděluje se ve třech kategoriích – společenskovědní, přírodovědné a biomedicínské.

Kategorie přírodovědná: RNDr. Johana Rotterová, Ph.D. (Přírodovědecká fakulta): „Anaerobic ciliates as a model group for studying the biodiversity and symbioses in anoxic environments“.

Kategorie biomedicínská: Mgr. et Mgr. Anna Přistoupilová, Ph.D. (1. Lékařská fakulta): „Využití nových metod analýzy genomu ve studiu molekulární podstaty vzácných geneticky podmíněných onemocnění“.

Kategorie společenskovědní včetně teologických oborů: Mgr. et Mgr. Martin Odler, Ph.D. (Filozofická fakulta): „The Social Context of Copper in Ancient Egypt down to the end of Middle Kingdom“.

Cena Miloslava Petruska za významnou prezentaci UK v uplynulém roce

Cenu získali zástupci Charles University Innovations Prague s.r.o., konkrétně ředitel Mgr. Otomar Sláma, MBA, MPA, patentový zástupce Mgr. Matěj Machů, Ph.D. a projektová manažerka JUDr. Daniela Králíková, Ph.D.

Cenu obdrželi za aktivity při vzniku všech čtyř spin-off společností v minulém roce.První z nich, Charles Games s.r.o., vznikla z mezioborové spolupráce Filozofické fakulty UK a Matematicko-fyzikální fakulty UK spolu s historiky Akademie věd ČR, druhá LAM-X a.s. z Přírodovědecké fakulty UK a třetí GeneSpector s.r.o. z 1. lékařské fakulty UK a poslední FlexiCare s.r.o. ze společného projektu 1. lékařské fakulty UK a Českého vysokého učení technického v Praze. GeneSpector a LAM-X na sobě nyní nezávisle pomáhají při zvládání pandemické situace COVID-19.

Cenu převzali rovněž zástupci projektu NEZAPOMENEME, konkrétně tým autorů z katedry výtvarné výchovy PedF UK: doc. PhDr. Marie Fulková, Ph.D., Mgr. Magdalena Novotná, Ph.D., Mgr. Helena Blašková, MgA. Jan Pfeiffer, MgA. Pavla Gajdošíková, Ph.D. a katedry dějin a didaktiky dějepisu PedF: doc. PhDr. Magdalena Pokorná, CSc., PhDr. Petr Koura, Ph.D., Mgr. Eva Hocká, PhDr. Jaroslav Pinkas, Ph.D, a také místostarosta města Chomutova Mgr. Milan Märc.

Oceněni byli za celoroční projekt s kreativní, uměleckou a vzdělávací složkou, s celospolečenským dopadem a se silným etickým přesahem na téma 2. světová války a holokaustu/šoa. Projekt byl zakončen výtvarnou přehlídkou a sympoziem. Přehlídka výtvarných prací bude nadále digitálně zpřístupněna.

Cenu Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin obdrželi:

Tým klinických vědců vedených doc. MUDr. Pavlem Osmančíkem, Ph. D., FESC z 3. Lékařské fakulty za Národní multicentrickou prospektivní randomizovanou studii prevence cévní mozkové příhody pomocí implantace okludem ouška levé síně (studie „PRAGUE-17“);

doc. PhDr. Marie Rakušanová z Filozofické fakulty za editorství a hlavní autorství monografie Bohumil Kubišta a Evropa;

vědecký tým vedený prof. Miroslavem Bártou z Filozofické fakulty za monografii Sluneční králové;

Mgr. Adéla Čmoková a kol. z Přírodovědecké fakulty: Resolving the taxonomy of emerging zoonotic pathogens in the Trichophynton benhamiae complex.

Výzkumnou podporu Donatio Universitatis Carolinae převzali

  • prof. MUDr. Libor Vítek, Ph.D., MBA z 1. Lékařské fakulty
  • prof. Miroslav Petříček, Dr. z Filozofické fakulty
  • prof. RNDr. Petr Nachtigall, Ph.D. z Přírodovědecké fakulty
  • doc. RNDr. Viktor Žárský, CSc. z Přírodovědecké fakulty
  • doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D. z Fakulty humanitních studií

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Podobné články

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram