Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Umění a kultura ve škole: Úvahy o vzdělávacích oborech

20. 05. 2021 - Pražský inovační institut

Jaké mají umělecké obory budoucnost v perspektivě kurikula a rámcových vzdělávacích programů? To má zodpovědět diskuze pedagogů, umělců a odborné veřejnosti, kterou pořádá Národní pedagogický institut ve spolupráci s Národním informačním a poradenským střediskem pro kulturu (NIPOS) a Uměním – Platformou pro kreativní učení. Uskuteční se 27. května od 14 do 18 hodin.

První mezioborová „sonda“ do oblasti Umění a kultura zahájí cyklus setkávání nad aktuálními otázkami vzdělávací oblasti Umění a kultura. Jak je možné posílit pozici Umění a kultury ve vzdělávání a v kontextu kurikula jako celku? Co jsou silné stránky této vzdělávací oblasti a rozumějí si vůbec jednotlivé umělecké obory mezi sebou? Dokážeme hovořit společným jazykem? 

Pojmenujme si naše největší obavy z budoucnosti týkající se této vzdělávací oblasti a zahajme společnou mezioborovou diskusi o tom, jak společně postupovat do budoucna. Věříme, že najdeme klíč k dalšímu společnému setkávání a diskuzím.

Registrace ZDE: https://forms.gle/4WBG8otiuUGo6oHz9  

Deadline pro zaslání přihlášek: 24. května 2021. Na základě přijaté přihlášky bude přihlášeným účastníkům v týdnu od 24. května zaslán odkaz do virtuálního prostoru platformy ZOOM, na které celá akce proběhne.

Účast na akci je zdarma.

Harmonogram (změna programu vyhrazena):

ÚVOD 14:00–14:10

Zahájení, současná situace oblasti Umění a kultura /Mgr. Kateřina Klementová, Ph.D. (NIPOS / NPI ČR),  Mgr. Zuzana Demlová (platforma uMĚNÍM),PaedDr. Markéta Pastorová (NPI ČR)

Úvodní slovo 14:10–14:25 /Prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc. (PedF UK / HTF UK)

Podpora rozvoje žáků ve vzdělávací oblasti Umění a kultura 14:25–14:40 /PhDr. Ondřej Andrys, MAE, MBA, MPA (Česká školní inspekce)

BLOK I

SVÉBYTNOST A PŘÍNOS UMĚLECKÝCH OBORŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ

Co je přínosem uměleckých oborů ve vzdělávání?

Jak vnímáme svébytnost uměleckých oborů?

Panelová diskuse 14:40–15:20 /PaedDr. Jan Prchal (PF UJEP, Společnost pro hudební výchovu ČR), Mgr. Yvona Kreuzmannová (platforma uMĚNÍM, Tanec Praha), Zuzana Demlová (platforma uMĚNÍM, Jihlava vzdělává kulturou, Kvas, z.s.), Mgr. et MgA. Tereza Czesany Dvořáková, Ph.D. (FAMU, Arte Acte), Mgr. et MgA. Roman Černík (ZČU Plzeň, Johan, z.ú.), MgA. Tomáš Žižka (DAMU)

diskuse účastníků ve skupinách / Breakout rooms 15:20–15:45

výstupy z Breakout rooms 15:45–16:05

přestávka 16:05–16:15

BLOK II

SPOLUPRÁCE A KOMUNIKACE UMĚLECKÝCH OBORŮ

Měli by žáci dostat šanci se ve škole potkat se všemi druhy umění a jak na to?

Jak zohledníme individuální zájmy žáků?

Jak spolu komunikovat do budoucna?

Panelová diskuse 16:15–17:00/ PaedDr. Michal Černý (Asociace ředitelů základních škol, ZŠ Klánovice), doc. Mgr. Petra Šobáňová, Ph.D. (UPOL), PaedDr. Lenka Pospíšilová (Česká Orffova společnost), Mgr. Ing. Vít Beran (ZŠ Kunratice), Mgr. Pavel Bednařík (ASFAV), PaedDr. Hana Tuháčková (TS Dobřichovice)

diskuse účastníků ve skupinách / Breakout rooms 17:00–17:25

výstupy z Breakout rooms, závěr 17:25–18:00

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Podobné články

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram