Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Umělá inteligence ve vzdělávání: Jaká je její role?

26. 03. 2024 - Helena Doležalová

S nástupem služeb typu ChatGPT či Bing Chat do školního prostředí by se mohlo zdát, že umělá inteligence (AI) teprve nedávno pronikla do vzdělávacího sektoru. Karel Klatovský, manažer vzdělávacích programů v Microsoft Corporation, v podcastu Zapojme všechny zdůrazňuje, že AI vzdělávání ovlivňuje již delší dobu.

Chatboty přináší uživatelům nové možnosti, pro pedagogy ale znamenají mnohdy výzvu. Jedním z nejvýznamnějších aspektů jejich využití ve vzdělávání je možnost změnit způsob, jakým jsou žákům zadávány úkoly. Místo tradičních pokynů typu "napiš esej" mohou učitelé vyzvat své žáky, aby vypracovali vlastní eseje na dané téma, a následně nechat umělou inteligenci vytvořit eseje na stejné téma. Porovnáním obou výstupů na základě stanovených kritérií se může otevřít diskuse o individualitě a originalitě výstupů.

Další oblastí, kde může chatbot pomoci, je vyhledávání informací na internetu. Učitelé je mohou využít k získání relevantních informací pro vyučování. Tyto nástroje jsou navrženy tak, aby vyhledávaly nejnovější a nejrelevantnější informace na internetu a poskytovaly souhrnné odpovědi v češtině s odkazy na použité zdroje. Pomocí chatbotů mohou učitelé také vytvořit strukturu vyučovací hodiny, získat nápady na aktivity do hodin, ověřit znalosti žáků nebo vytvořit individualizované úkoly podle potřeb jednotlivých žáků.

Je však důležité mít na paměti, že při využívání chatbotů ve školním prostředí je třeba brát v úvahu záležitosti soukromí a zákony týkající se ochrany osobních údajů. Registrace či používání některých služeb chatbotů může vyžadovat souhlas rodičů u žáků mladších 15 let.

Kde všude prvky AI najdeme?

Chatbot není jedinou formou umělé inteligence. V běžně používaných aplikacích najdeme mnoho nástrojů, které integrují prvky umělé inteligence. Například služba Microsoft Word umožňuje přepis zvukových nahrávek, včetně označení mluvčích a časových značek a také podporuje psaní na základě dikce a provádí překlady a kontrolu textů, jako je srovnávání referátů s texty na internetu. PowerPoint zase dokáže vyhledávat obrázky na základě zadaných slov, což učiteli umožňuje rychle najít ilustrativní materiál k prezentovanému tématu.

Clipchamp od společnosti Microsoft usnadňuje práci s tvorbou a střihem videí, například z projektových dnů, a automaticky generuje titulky, což šetří čas uživatelům. V oblasti generování obrázků se rovněž rozvíjejí nástroje jako Deeply, DALL-E2 nebo Artbreeder, které na základě zadaných promptů vytvářejí požadované obrázky, což může být užitečné například při výuce cizích jazyků. S tímto rozvojem však přichází i větší důraz na ověřování autenticity fotografií, protože se stále častěji setkáváme s fotografiemi, které nemají reálný základ, a je proto třeba být opatrnější při jejich používání.

Role umělé inteligence ve vzdělávání je stále rozšiřujícím se fenoménem s mnoha přínosy a výzvami. Umělá inteligence nabízí nové možnosti personalizace výuky, podporuje efektivní zpracování informací a rozvíjí kreativní přístup k výuce. Zároveň je však důležité dbát na nutnost ověřování informací a kritické myšlení žáků. S pokračujícím vývojem technologií umělé inteligence je klíčové, aby vzdělávací systémy a pedagogové byli připraveni využívat tyto nástroje s uvážením a odpovědně, aby poskytovali žákům kvalitní a přizpůsobené vzdělání.

Zdroj: Zapojme všechny

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Podobné články

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram