Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Společný evropský diplom? Evropská komise dala červenou

14. 04. 2024 - Aneta Havránková

Koncem března letošního roku eurokomisaři otevřeli dveře k možnosti, která by mohla zásadně změnit tvář evropského vysokoškolského vzdělávání. Přijali totiž komplexní soubor návrhů strategických dokumentů, které mají posunout evropské univerzity k vytvoření společného Evropského diplomu. Tento krok je důležitým milníkem v rámci cílů, které si Komise stanovila v rámci Evropské strategie pro univerzity a Evropského doporučení na podporu efektivní vysokoškolské spolupráce, jež spatřily světlo světa v roce 2022.

Nyní se návrhy dostávají do rukou členských států EU, kde budou projednávány a případně upravovány. Až po jejich schválení či úpravách mohou být tyto inovace v oblasti vysokoškolského vzdělávání začleněny do praxe. Klíčovým dokumentem je Komunikace Komise k Evropskému diplomu, která mapuje nejen přínosy pro všechny zainteresované strany, od vysokoškolských institucí přes studenty a zaměstnavatele až po samotné členské státy a Evropskou unii, ale také kritéria, jež musí společné Evropské diplomy splňovat, aby byla zajištěna jejich kvalita.

Evropský diplom neznamená vytvoření nové instituce na evropské úrovni. Místo toho by měly vysokoškolské instituce nebo aliance evropských univerzit, které splňují příslušné standardy, tyto diplomy udělovat. Významným prvkem je také to, že Evropský diplom nebude nahrazovat národní diplomy, ale bude doplňkovým kvalifikačním standardem. Jeho cílem je posílit multidisciplinární mezinárodní vzdělávací programy zaměřené na potřeby trhu práce, zelenou a digitální transformaci, inkluzi a evropské hodnoty.

Kromě toho Komise poskytuje členským státům doporučení, jak podpořit vznik a implementaci Evropského diplomu, včetně možnosti zvolit si mezi přímým zavedením tohoto diplomu a použitím jeho značky na existujících diplomech. Aby se posílila tato iniciativa, Komise navrhuje založení tzv. Joint European Degree Labu a podporu politických reforem pomocí programu Erasmus+.

Dalším klíčovým dokumentem je Návrh doporučení Rady pro evropský systém zajišťování kvality a uznávání ve vysokoškolském vzdělávání. Tento dokument klade důraz na posílení důvěry mezi univerzitami a na vytvoření evropského rámce pro zajišťování kvality a uznávání. Komise zde navrhuje opatření, která by měla usnadnit mezinárodní spolupráci a mobilitu, rozšířit institucionální zajišťování kvality a propojit ho s automatickým uznáváním.

Třetí dokument se zaměřuje na zlepšení akademických kariér v evropském vysokém školství. Komise zde přichází s doporučeními, jak podporovat administrativní pracovníky, rozvíjet výuku a učení a zajišťovat rovnost a diverzitu ve vysokoškolském prostředí. Nyní je na členských státech EU, aby se zasadily o jejich implementaci a pomohly tak vytvořit dynamické a konkurenceschopné vysokoškolské prostředí v Evropě.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Podobné články

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram