Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Školy a koronavirus - aktuální informace k provozu škol

17. 08. 2021 - Redakce

Aktuální informační servis pro studenty týkající se epidemie nového druhu koronaviru

V PŘÍPADĚ VÝSKYTU KORONAVIRU

1
ŠKOLA INFORMUJE KRAJSKOU HYGIENICKOU STANICI
2
HYGIENICKÁ STANICE ROZHODNE O KARANTÉNĚ

Pro koho bude karanténa platit? Záleží na rizikovosti kontaktu, tj.:

 • Délka kontaktu
 • Vzdálenost osob od nakaženého
 • Zavedená opatření ve škole
 • Velikost třídy
 • Členění objektu (budovy, dílny, sportoviště, …)
 • Způsob stravování
 • Pobyt v družině a kroužcích
 • Sportovní aktivity
 • Způsob dopravy
 • Aktuální epidemická situace v oblasti nákazy
Je povinností školy vytvořit systém efektivního sdílení informací. Škola musí určit osoby, kterým se budou nákazy ohlašovat a jakým způsobem bude zveřejňovat aktuální informace.
Nemocní musí zůstat doma! Preventivní záchyt osob podezřelých z nákazy může epidemii podstatně zpomalit.

OCHRANA ÚST A NOSU

Ochrana úst a nosu se musí ve školských zařízení vždy řídit aktuálními protiepidemickými opatřeními.

IZOLACE

Ve školách musí vzniknout tzv. izolace. To znamená místnost či několik místností, kde je žák při podezření na nákazu či při nákaze izolován do doby odchodu ze školy nebo převzetí zákonným zástupcem.

Optimální součástí izolace je i vlastní sociální zařízení, umyvadlo, mýdlo a dostatek ochranných pomůcek (desinfekce, respirátory, teploměry, …).

ŠKOLNÍ JÍDELNY

Ve školních jídelnách bude omezen počet strávníků v jídelně, jakož i množství strávníků přicházejících do jídelny, aby se omezil vznik front.

Strávníci se nesmí dotýkat cizích příborů a talířů, tj. musí být omezen výdej tohoto nádobí prostřednictvím hromadných zásobníků.

KOLEKTIVY

Školy mají udržovat co největší jednotnost kolektivu. Přeměny kolektivů musí být omezeny na nezbytné minimum. Např.

 • omezit slučování tříd
 • přesuny tříd
 • střídání učeben
 • hromadné školní akce
 • sdílení pomůcek a prostor

TĚLESNÁ VÝCHOVA

V případě příhodných venkovních podmínek se velmi doporučuje konat hodiny tělesné výchovy venku.

DRUŽINY

Škola by měla udržovat co největší jednotnost kolektivu. Přeměny kolektivů musí být omezeny na nezbytné minimum.

HROMADNÉ ŠKOLNÍ AKCE

Mezi-školní turnaje a obdobné akce omezit, v případě pořádání – za podmínek zvýšené hygieny účastníků v souladu s požadavky stanovenými pro hromadné akce. Totéž platí pro školní výlety, exkurze, školy v přírodě a veškeré pobytové akce domácí i zahraniční

UBYTOVACÍ ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ (TZV. INTERNÁTY)

Podle možností je nezbytné vyčlenit prostory pro zajištění karanténních opatření pro ubytované.

O dalších opatřeních rozhodne krajská hygienická stanice na základě znalostí specifických podmínek v konkrétním zařízení.

Dále je nezbytné vyčlenit zónu pro všechny cizí příchozí osoby s nastavením protiepidemických opatření, tj. ochrana dýchacích cest, dezinfekce, sociální odstup.

CIZÍ OSOBY V PROSTORÁCH ŠKOLY

Není možné pořádat akce s účastí cizích osob či pořádané jinými subjekty typu besedy, divadelní představení atd. Aktivity jiných subjektů ve škole umožnit až po skončení provozu školy a při střídání provozů zajistit řádné provětrání, úklid a dezinfekci všech užívaných prostor a ploch. Údržbářské práce provádět, pokud to lze, v době mimo vyučování. Omezit pohyb rodičů a dalších rodinných příslušníků a všech příchozích osob v prostorách školy. (Ideální je využít např. online třídní schůzky)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Podobné články

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram