Sportovní a zájmová odpoledne se studenty Akademického gymnázia Štěpánská v Praze

Спортивні та хобі-дні зі студентами Aкадемічної гімназії Штепанськa/Štěpánská в Празі

  • Kde? Na Akademickém gymnáziu Štěpánská, Štěpánská 22, Praha 1, Nové Město, zdarma
  • Kdy? Dvě skupiny:
    • sk. A každé pondělí a středu 15:00 až 17:25
    • sk. B každé úterý a čtvrtek 15:00 až 17:25
  • Co? Skupiny by byly rozděleny na třetiny a střídaly by se v blocích. Takže by každá skupina měla za jedno odpoledne 1 hodinu sportu, češtiny i projektové výuky se studenty AG.