Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Prezident a ministr školství jmenovali v Karolinu nové profesory

19. 06. 2024 - Šimon Hauser

V pondělí 15. ledna 2024 se v historickém Karolinu, sídle Univerzity Karlovy v Praze, konal slavnostní ceremoniál, při kterém prezident České republiky Petr Pavel a ministr školství, mládeže a tělovýchovy Mikuláš Bek /STAN/ předali jmenovací dekrety více než sedmdesáti nově jmenovaným profesorkám a profesorům.

Osobně převzalo dekrety celkem 72 akademiků. Mezi nimi byl i nový profesor Univerzity obrany Radovan Soušek, který byl jmenován profesorem v oboru Ochrana vojsk a obyvatelstva. Dekret mu předal prezident spolu se státním tajemníkem ministryně obrany Petrem Vančurou.

Prezident Petr Pavel ve svém projevu zdůraznil nezbytnost zlepšení financování a kvality českého vysokého školství. „Nestačí však do vzdělávacího systému posílat více peněz. Zároveň je potřeba vytvořit systém řízení a hodnocení kvality vzdělávání, abychom tyto vynakládané prostředky vynakládali maximálně efektivně,” řekl.

Kvalita a postavení českých vysokých škol ve světě

Ministr školství Mikuláš Bek ve svém projevu vyzdvihl význam českých vysokých škol nejen na národní úrovni, ale také v mezinárodním kontextu. „S ohledem na tradici, velikost a ekonomickou vyspělost Česka by si české vysoké školství zasloužilo, aby se jedna či dvě školy objevily v první stovce v mezinárodních žebříčcích," řekl ministr Bek.

Ministr také poukázal na spokojenost studentů a absolventů s kvalitou vzdělávání na českých vysokých školách. Nicméně, podíl vysokoškolsky vzdělaných obyvatel v Česku stále zaostává za průměrem vyspělých států a sousedních zemí. „Další rozšiřování přístupu k vysokoškolskému vzdělávání budou muset zajistit především profesně zaměřené bakalářské, případně i kratší programy se silnou orientací na praxi,“ uvedl ministr Bek.

Seznam jmenovaných profesorů

doc. Alla ARKHANHELSKA, DrSc. 
pro obor: Slavistika 
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy 
působí: Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, Katedra slavistiky 

doc. Ing. Markéta ARLTOVÁ, Ph.D. 
pro obor: Finance 
na návrh Vědecké rady Vysoké školy ekonomické v Praze 
působí: Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta financí a účetnictví, Katedra veřejných financí 

doc. RNDr. Eva BÁRTOVÁ, Ph.D.  
pro obor: Molekulární biologie a genetika 
na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity 
působí: Akademie věd ČR, Biofyzikální ústav 

doc. PhDr. Michal BAUER, Ph.D.  
pro obor: Ekonomické teorie 
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy 
působí: Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut ekonomických studií 

doc. Ing. MgA. David BOUKAL, Ph.D.  
pro obor: Ekologie 
na návrh Vědecké rady Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 
působí: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta, Katedra biologie ekosystémů  

doc. MUDr. Andrea BURGETOVÁ, Ph.D. 
pro obor: Radiologie 
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy 
působí: Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, Radiodiagnostická klinika; Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 

doc. Mgr. Jaroslav DAVID, Ph.D. 
pro obor: Český jazyk 
na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity 
působí: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, Katedra českého jazyka 

doc. Ing Petr DOLEŽEL, Ph.D. 
pro obor: Řízení strojů a procesů 
na návrh Vědecké rady Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně 
působí: Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Katedra řízení procesů 

doc. Ing. Libor DOSTÁL, Ph.D. 
pro obor: Anorganická chemie 
na návrh Vědecké rady Univerzity Pardubice 
působí: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická, katedra obecné  
a anorganické chemie 

doc. MUDr. Ondřej FIALA, Ph.D. 
pro obor: Vnitřní nemoci 
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy 
působí: Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, Onkologická a radioterapeutická klinika; Fakultní nemocnice Plzeň 

doc. PhDr. Jiří FRIEDL, Ph.D. 
pro obor: Historie se zaměřením na české a československé dějiny 
na návrh Vědecké rady Slezské univerzity v Opavě 
působí: Akademie věd ČR, Historický ústav 

doc. Dr. techn. Eric Daniel GŁOWACKI 
pro obor: Biomedicínské inženýrství 
na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického v Brně 
působí: Vysoké učení technické v Brně, CEITEC 

doc. JUDr. Nicole GRMELOVÁ, Ph.D. 
pro obor: Obchodní právo 
na návrh Vědecké rady Vysoké školy ekonomické v Praze 
působí: Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta mezinárodních vztahů, Katedra podnikového a evropského práva 

doc. Mgr. Petr HASIL, Ph.D. 
pro obor: Matematika – Matematická analýza 
na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity 
působí: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav matematiky a statistiky 

doc. Mgr. Jan HAVLÍČEK, Ph.D. 
pro obor: Zoologie 
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy 
působí: Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra zoologie 

doc. Ing. Tomáš HERINK, Ph.D. 
pro obor: Chemické a energetické zpracování paliv 
na návrh Vědecké rady Vysoké školy chemicko-technologické v Praze  
působí: ORLEN Unipetrol 

doc. Ing. Jiří HOUŠKA, Ph.D. 
pro obor: Aplikovaná fyzika 
na návrh Vědecké rady Západočeské univerzity v Plzni 
působí: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd, Katedra fyziky 

doc. Ing. Martin HROMADA, Ph.D. 
pro obor: Bezpečnost a požární ochrana 
na návrh Vědecké rady Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava 
působí: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, Ústav bezpečnostního inženýrství 

doc. Mgr. Lada HUBATOVÁ-VACKOVÁ, Ph.D. 
pro obor: Teorie a dějiny moderního a současného umění 
na návrh Umělecké rady Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze 
působí: Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, Katedra teorie a dějin umění 

doc. RNDr. Pavel HULVA, Ph.D. 
pro obor: Zoologie 
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy 
působí: Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra zoologie 

doc. Mgr. Ondřej JAKUBEC, Ph.D. 
pro obor: Dějiny umění 
na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity 
působí: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Katedra dějin umění 

doc. Mgr. Daniel JANDAČKA Ph.D. 
pro obor: Kinantropologie 
na návrh Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci 
působí: Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra studií lidského pohybu 

doc. Petr JANSKÝ, M.Sc., Ph.D. 
pro obor: Ekonomické teorie 
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy 
působí: Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Katedra evropské ekonomické integrace a hospodářské politiky 

doc. Ing. Daniel JIRÁK, Ph.D. 
pro obor: Lékařská biofyzika 
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy 
působí: Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, Ústav biofyziky a informatiky 

doc. MUDr. JUDr. Dušan KLOS, Ph.D., LL.M. 
pro obor: Chirurgie 
na návrh Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci 
působí: Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta, I. chirurgická klinika; Fakultní nemocnice Olomouc 

doc. Ing. Petr KOLENKO, Ph.D. 
pro obor: Aplikovaná fyzika 
na návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze 
působí: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra inženýrství pevných látek; Akademie věd ČR, Biotechnologický ústav 

doc. Mgr. Milan KRBÁLEK, Ph.D. 
pro obor: Aplikovaná matematika 
na návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze 
působí: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra matematiky 

doc. Ing. Marek KUBALČÍK, Ph.D.  
pro obor: Řízení strojů a procesů 
na návrh Vědecké rady Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně 
působí: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky 

doc. Ing. Zuzana KUČEROVÁ, Ph.D. 
pro obor: Ekonomie 
na návrh Vědecké rady Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava 
působí: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta, Katedra ekonomie 

doc. Ing. Marián LEHOCKÝ, Ph.D.  
pro obor: Fyzikální chemie 
na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického v Brně 
působí: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická 

doc. Ing. et Ing. Ondřej MACHEK, Ph.D. 
pro obor: Management a manažerská ekonomie 
na návrh Vědecké rady Vysoké školy ekonomické v Praze 
působí: Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta podnikohospodářská, Katedra strategie 

doc. Ing. Jan MALAŤÁK, Ph.D. 
pro obor: Energetika 
na návrh Vědecké rady České zemědělské univerzity v Praze  
působí: Česká zemědělská univerzita v Praze, Technická fakulta, Katedra technologických zařízení staveb 

doc. Aamir Saeed MALIK, Ph.D.  
pro obor: Výpočetní technika a informatika 
na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického v Brně 
působí: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií, Ústav počítačových systémů 

doc. Ing. Jan MAREŠ, Ph.D. 
pro obor: Řízení strojů a procesů 
na návrh Vědecké rady Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně 
působí: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta chemicko-inženýrská, Ústav matematiky, informatiky a kybernetiky  

doc. Ing. Vlastimil MATĚJKA, Ph.D. 
pro obor: Materiálové vědy a inženýrství 
na návrh Vědecké rady Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava 
působí: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta materiálově-inženýrská, Katedra chemie a fyzikálně-chemických procesů 

doc. RNDr. Ivan MIZERA, CSc. 
pro obor: Matematika – pravděpodobnost a statistika, ekonometrie a finanční matematika 
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy 
působí: University of Alberta, Faculty of Science, Department of Mathematical and Statistical Sciences 

doc. ak. mal. Michaela PAVLÁTOVÁ 
pro obor: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média 
na návrh Umělecké rady Akademie múzických umění v Praze 
působí: Akademie múzických umění v Praze, Filmová a televizní fakulta, Katedra animované tvorby 

doc. Mgr. Jiří PITTNER, Dr. rer. nat. 
pro obor: Fyzikální chemie 
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy 
působí: Akademie věd ČR, Ústav fyzikální chemie 

doc. Ing. Michal PLAČEK, Ph.D. 
pro obor: Veřejná a sociální politika 
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy 
působí: Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut sociologických studií 

doc. Mgr. Václav PODESTÁT 
pro obor: Tvůrčí fotografie 
na návrh Vědecké rady Slezské univerzity v Opavě 
působí: Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, Institut tvůrčí fotografie      

doc. MUDr. Marek POJAR, Ph.D. 
pro obor: Kardiochirurgie 
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy 
působí: Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Kardiochirurgická klinika; Fakultní nemocnice v Hradci Králové 

doc. PhDr. Alena POMAJZLOVÁ, Ph.D. 
pro obor: Teorie a dějiny moderního a současného umění 
na návrh Umělecké rady Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze 
působí: Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, Katedra teorie a dějin umění 

doc. Mgr. Tomáš POSPISZYL, Ph.D. 
pro obor: Teorie a dějiny moderního a současného umění 
na návrh Umělecké rady Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze 
působí: Akademie výtvarných umění v Praze, Katedra teorie a dějin umění 

doc. Ing. Jiří POSPÍŠIL, Ph.D. 
pro obor: Konstrukční a procesní inženýrství 
na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického v Brně 
působí: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Energetický ústav 

doc. MUDr. Štěpánka PRŮHOVÁ, Ph.D. 
pro obor: Pediatrie 
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy 
působí: Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, Oddělení diabetologie a endokrinologie; Fakultní nemocnice v Motole 

doc. JUDr. Ing. Michal RADVAN, Ph.D. 
pro obor: Finanční právo a finanční věda 
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy 
působí: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, Katedra finančního práva a národního hospodářství  

doc. Mgr. Pavel REJHOLEC 
pro obor: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média 
na návrh Umělecké rady Akademie múzických umění v Praze 
působí: Akademie múzických umění v Praze, Filmová a televizní fakulta, Katedra zvukové tvorby 

dr. hab. inž. Miroslaw RUCKI, prof. UTHRad
pro obor: Strojírenská technologie 
na návrh Vědecké rady Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava 
působí: Casimir Pulaski University of Radom, Faculty of Mechanical Engineering 

doc. Ing. Tomáš SEDLÁČEK, Ph.D.  
pro obor: Technologie makromolekulárních látek 
na návrh Vědecké rady Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně 
působí: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická, Ústav inženýrství polymerů 

doc. Mgr. Jiří SIOSTRZONEK, Ph.D. 
pro obor: Tvůrčí fotografie 
na návrh Vědecké rady Slezské univerzity v Opavě 
působí: Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, Institut tvůrčí fotografie      

doc. MUDr. Tomáš SKÁLA, Ph.D. 
pro obor: Kardiologie 
na návrh Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci 
působí: Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta, I. chirurgická klinika; Fakultní nemocnice Olomouc, I. interní klinika - kardiologická 

doc. PhDr. Filip SMOLÍK, Ph.D. 
pro obor: Psychologie 
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy 
působí: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav obecné lingvistiky; Akademie  
věd ČR, Psychologický ústav 

doc. Mgr. Jan SOUBUSTA, Ph.D. 
pro obor: Optika a optoelektronika 
na návrh Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci 
působí: Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Společná laboratoř optiky 

doc. RNDr. Pavel SOUČEK, CSc. 
pro obor: Biochemie 
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy  
působí: Univerzita Karlova, Lékařská fakulta V Plzni, Biomedicínské centrum 

doc. MUDr. Milan SOVA, Ph.D. 
pro obor: Vnitřní nemoci 
na návrh Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci 
působí: Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy; Fakultní nemocnice Brno, Klinika nemocí plicních a tuberkulózy 

doc. Ing. Milena STRÁNSKÁ, Ph.D. 
pro obor: Chemie a analýza potravin 
na návrh Vědecké rady Vysoké školy chemicko-technologické v Praze 
působí: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta potravinářské a chemické biotechnologie, Ústav analýzy potravin a výživy 

doc. MUDr. Pavel STUDENÝ, Ph.D. 
pro obor: Chirurgické obory 
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy 
působí: Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, Oftalmologická klinika; Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Oční klinika 

doc. PhDr. Daniel ŠPELDA, Ph.D. 
pro obor: Filozofie 
na návrh Vědecké rady Ostravské univerzity 
působí: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Katedra filozofie  

doc. Mgr. Jan ŠTĚPÁNEK 
pro obor: Dramatická umění 
na návrh Umělecké rady Akademie múzických umění v Praze 
působí: Akademie múzických umění v Praze, Divadelní fakulta, Katedra scénografie 

doc. Mgr. Pavel ŠTICHAUER, Ph.D. 
pro obor: Románské jazyky 
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy 
působí: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Filozofická fakulta, Ústav romanistiky 

doc. PhDr. Jiří ŠUBRT, CSc. 
pro obor: Sociologie 
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy 
působí: Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, Katedra sociologie  

doc. Zhivorad TOMOVSKI, Dr. 
pro obor: Aplikovaná matematika 
na návrh Vědecké rady Ostravské univerzity 
působí: Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta, Katedra matematiky 

doc. Ing. Zuzana TUČKOVÁ, Ph.D. 
pro obor: Podniková ekonomika a management 
na návrh Vědecké rady Technické univerzity v Liberci, 
působí: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení, Ústav logistiky 

doc. Mgr. Ing. Michal TVRDOŇ, Ph.D. 
pro obor: Ekonomika a management 
na návrh Vědecké rady Slezské univerzity v Opavě 
působí: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně-podnikatelská fakulta v Karviné, Katedra ekonomie a veřejné správy 

doc. Ing. Vojtěch VÁCLAVÍK, Ph.D. 
pro obor: Úpravnictví 
na návrh Vědecké rady Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava 
působí: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Hornicko-geologická fakulta, Katedra environmentálního inženýrství 

doc. PhDr. Martin VACULÍK, Ph.D. 
pro obor: Sociální psychologie 
na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity 
působí: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, Katedra psychologie 

doc. PhDr. Ludmila VESELOVSKÁ, Dr. 
pro obor: Obecná a diachronní lingvistika 
na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity 
působí: Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, Katedra anglistiky a amerikanistiky 

doc. RNDr. Jan VYBÍRAL, Ph.D. 
pro obor: Aplikovaná matematika 
na návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze  
působí: České vysoké učení technické, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra matematiky 

doc. MUDr. Tomáš VYMAZAL, Ph.D. 
pro obor: Anesteziologie a intenzivní medicína 
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy 
působí: Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny; Fakultní nemocnice v Motole 

doc. MUDr. Dan WICHTERLE, Ph.D. 
pro obor: Vnitřní nemoci 
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy 
působí: Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, II. interní klinika; Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 

doc. Dipl.-Ing. Alexander WILKIE, Dr. Techn. 
pro obor: Informatika – softwarové systémy 
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy 
působí: Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, Katedra softwaru a výuky informatiky 

doc. RNDr. Lenka ZDRAŽILOVÁ DUBSKÁ, Ph.D.  
pro obor: Lékařská imunologie a mikrobiologie 
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy 
působí: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, Katedra laboratorních metod 

doc. Ing. Miroslav ZETEK, Ph.D. 
pro obor: Strojní inženýrství 
na návrh Vědecké rady Západočeské univerzity v Plzni 
působí: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní, Katedra technologie obrábění   

doc. Ing. Marek ZINECKER, Ph.D.  
pro obor: Ekonomika a management 
na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického v Brně 
působí: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, Ústav ekonomiky 

Zdroj: MŠMT

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Podobné články

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram