V souladu s vyhláškou MŠMT č. 271 ze dne 14. 7. 2021, bude, s platností od 1.9.2021, nastaven nový systém jazykové přípravy v předškolním a základním vzdělávání. V rámci tohoto systému stanovil kraj Praha tzv. určené školy se zastoupením cizinců (v každé ORP – MČ alespoň jedna), které musí v rámci svého vzdělávání poskytovat jazykovou přípravu pro děti a žáky – cizince. Vždy alespoň jedna určená škola v MČ musí nabízet tuto výuku i distanční formou.

Níže je v souladu s Vyhláškou zveřejněn seznam určených škol na území hlavního města Prahy pro školní rok 2021/2022.

V případě dotazů kontaktujte Mgr. Jiřinu Hübnerovou, tel. 236 00 5207, jirina.hubnerova@praha.eu.