Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Ilustrační obrázek - koncepce

Školská inkluzivní koncepce kraje hlavního města Prahy

09. 12. 2022 - Magistrát hl.m. Prahy

Školská inkluzivní koncepce kraje hlavního města Prahy (dále jen ŠIKK) zpracovává v souladu s Metodikou rovných příležitostí ve vzdělávání pro prioritní osu 3 OP VVV oblast inkluzivního vzdělávání na území tohoto kraje. Inkluzivní vzdělávání znamená „vytvoření diferencovaných podmínek různým dětem tak, že všechny – ač se svými schopnostmi mohou lišit – získají prostředí, které je optimálně rozvíjí, a přitom mohou pracovat ve společné, výkonově heterogenní sociální skupině,“[i] a to v souladu s Vyhláškou č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů. Podstatou myšlenky inkluzivního vzdělávání je nejen možnost srovnatelných vzdělávacích příležitostí pro každého na základě jeho možností a schopností, ale také příprava na jeho budoucí životní a profesní uplatnění a spokojený život s přijetím jedinečnosti každého.


[i] Zdroj: http://www.nuv.cz/p-kap/podpora-inkluze

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Podobné články

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram