Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Partnerství Prahy a UNICEF podpořilo přes 50 tisíc lidí z řad ukrajinských uprchlíků i občanů hlavního města

12. 06. 2024 - Magistrát hl.m. Prahy

Více než 50 tisíc lidí získalo podporu v oblasti vzdělávání, zdraví, ochrany dětí a sociální soudržnosti skrze partnerství hlavního města Prahy a Dětského fondu OSN (UNICEF), které bylo zahájeno na podzim 2022.

Motivem spolupráce Prahy a UNICEF bylo uspokojit potřeby zejména uprchlických dětí a jejich rodin, poskytnout jim základní služby, podpořit je v začleňování a zajistit harmonické soužití mezi uprchlíky a hostitelskou komunitou. Cílem bylo vytvořit prostředí, ve kterém by nově příchozí mohli znovu důstojně vybudovat svůj život v české metropoli.

„Pomoc ukrajinským uprchlíkům považujeme dlouhodobě za klíčovou a podpora desítek tisíc dětí a dospívajících, kteří zde našli bezpečí, byla proto důležitým úkolem Prahy. Díky partnerství s UNICEF se podařilo aplikovat kvalitní systém ochrany dětí, který jim umožnil zapojit se do české společnosti a zároveň žít v bezpečném rodinném prostředí. Úspěšné začlenění je strategickým přínosem nejen pro Ukrajince, ale také pro Pražany,“ shrnuje hlavní benefit partnerství primátor Prahy Bohuslav Svoboda.

Po dokončení programu UNICEF Praha dál podpoří nulté ročníky na středních školách pro ukrajinské studenty = příklad dobré praxe

Děti ukrajinských uprchlíků mají díky podpoře hlavního města šanci na kvalitní vzdělání v Česku. Praha poskytne finance na zajištění adaptačního Programu na podporu nultých ročníků na středních školách v rámci integrace ukrajinské mládeže ve věku 15 až 19 let na území Prahy na školní rok 2024/2025. Informace o novém programu budou uveřejněny TADY.

Rekapitulace spolupráce UNICEF a Prahy od roku 2022

Pro více než 6 400 ukrajinských dětí byl prostřednictvím partnerství zajištěn přístup ke kvalitnímu formálnímu i neformálnímu vzdělávání, více než 1 300 dětí a pečovatelů získalo přístup ke zdravotní péči. Učitelé, zdravotníci, psychologové a další odborníci na ochranu dětí byli odborně proškoleni v interkulturní komunikaci a získali dovednosti potřebné k tomu, aby mohli pomoci uprchlickým dětem a jejich rodinám. Nově zřízené mobilní týmy sociálních a interkulturních pracovníků sehrály zásadní roli při oslovování nejzranitelnějších uprchlíků a poskytování a propojování se vzdělávacími, zdravotními a dalšími ochrannými službami.

„Téměř dvouleté partnerství bylo jedinečné z hlediska šíře podpory uprchlíků. Na základě identifikovaných potřeb se spojily všechny zúčastněné strany a podpořily úsilí Prahy o integraci uprchlíků z Ukrajiny. Pro úspěch projektu bylo klíčové zapojení organizací občanské společnosti vzešlých z dotačního programu podpory ukrajinských uprchlíků a rozvoje sociální soudržnosti,“ uvedl náměstek primátora Jiří Pospíšil.

„Finanční podporu získalo v rámci speciální grantové výzvy celkem 62 projektů z řad neziskových organizací, městských částí a organizací zřízených hlavním městem. Cílem bylo rozšířit aktivity na podporu sociální soudržnosti a začlenění uprchlické mládeže z Ukrajiny do české společnosti, Prostřednictvím různých programů bylo osloveno více než 18 900 lidí,“ doplňuje výsledky grantu náměstek Pospíšil.

„UNICEF je hrdý na partnerství s Prahou a výsledky, kterých jsme společně s tolika organizacemi občanské společnosti dosáhli. Vítám rozhodnutí Prahy zachovat financování personálních kapacit a nadále poskytovat finanční podporu organizacím občanské společnosti. Tento program je klíčový k dlouhodobému zajištění potřeb nejzranitelnějších uprchlíků a zároveň podporuje sociální soudržnost s hostitelskou komunitou,“ uvedla Yulia Oleinik, vedoucí kanceláře UNICEF pro podporu řešení uprchlické situace v České republice.

Hlavní město Praha bude i v letošním roce pokračovat v podpoře příchozích z Ukrajiny prostřednictvím nového grantového programu určeného pro organizace zaměřené na integraci a adaptaci uprchlíků. Součástí bude i další úsilí k posílení koordinace na regionální úrovni tak, aby byla zajištěna podpora nejzranitelnějších uprchlíků a jejich přístup k potřebným službám.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Podobné články

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram