Cookie Consent by Free Privacy Policy website
logo DZS

MEZINÁRODNÍ SEMINÁŘ PRO UČITELE NĚMECKÉHO JAZYKA POŘÁDANÝ V AKADEMII PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ V DILLINGEN AN DER DONAU

29. 03. 2022 - Magistrát hl.m. Prahy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Bavorským státním ministerstvem vyučování a kultu nabízí učitelům německého jazyka účast na semináři Akademie pro další vzdělávání učitelů v Dillingen an der Donau v termínu od 27. 6. do 1. 7. 2022.

Seminář je určen vyučujícím německého jazyka, kteří působí na základních školách, gymnáziích, středních odborných učilištích, středních odborných školách a vyšších odborných školách v České republice.

Seminář bude zaměřen především na didaktiku a metodiku (němčina jako cizí jazyk) a reálie (včetně úvodu do školského systému). Diskutována budou taktéž aktuální společenská a kulturní témata. Bližší informace k programu jsou uvedeny ZDE.

Bavorská strana hradí pobytové náklady (ubytování a stravování), Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy hradí cestovní náklady z Prahy do Dillingen an der Donau a zpět. Společná cesta účastníků bude organizována Domem zahraniční spolupráce.

Přihlášení na seminář zahrnuje (je nutné splnit oba body):

  1. Elektronickou registraci, ve které uvedete požadované osobní údaje a předchozí stipendijní pobyty a stáže ve Spolkové republice Německo.
  • Zaslání následujících písemných materiálů poštou na adresu DZS:
  • vyplněný přihlašovací formulář ZDE,
  • motivační dopis v německém jazyce se zdůvodněním, proč se na seminář hlásíte (cca 1 strana A4),
  • profesní životopis v německém jazyce – strukturovaný,
  • potvrzení včetně doporučení ředitele školy ZDE.

Základní informace o zpracování osobních údajů Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy jsou k dispozici na webových stránkách MŠMT (viz http://sdv.msmt.cz/ministerstvo/zakladni-informace-o-zpracovani-osobnich-udaju-ministerstvem).

Elektronickou registraci i zaslání písemných materiálů poštou je třeba provést nejpozději do 29. 4. 2022 (rozhoduje datum poštovního razítka) na adresu:

Dům zahraniční spolupráce

Mgr. Eva Šimková

Akademická informační agentura

Na Poříčí 1035/4

110 00 Praha 1

Písemné materiály je též možné doručit osobně do podatelny DZS. Na neúplné nebo pozdě doručené přihlášky nebude brán zřetel.

Výběrové řízení proběhne v květnu 2022 a o jeho výsledku budou uchazeči/uchazečky informováni/informovány e-mailem.

Kontaktní osoba: Mgr. Eva Šimková, e-mail: eva.simkova@dzs.cz, nebo na: aia@dzs.cz,                                  tel.: 221 850 507

Zdroj: MŠMT

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Podobné články

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram