Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Maturitní úspěchy pražských studentů: Statistiky maturitních zkoušek v Praze

29. 08. 2023 - Šimon Hauser

Maturitní zkouška je jednou z nejdůležitějších událostí v životě každého středoškoláka. Jak si vedli pražští studenti v roce 2023? Které školy dosahují nejlepších výsledků a co si mohou ostatní školy od nich převzít? Podívejme se na některá zajímavá čísla a fakta.

Podle údajů Cermatu, který organizuje maturitní zkoušky, se k jarnímu termínu přihlásilo 17 742 žáků z Prahy, z nichž 16 996 uspělo, což představuje úspěšnost 95,8 %. To je o 0,6 % více než v roce 2022 a o 1,4 % více než celostátní průměr. K podzimnímu termínu se přihlásilo 1 066 žáků z Prahy, z nichž 875 uspělo, což představuje úspěšnost 82,1 %. To je o 2,9 % méně než v roce 2022 a o 1,7 % méně než celostátní průměr.

Z hlediska typu školy byla nejúspěšnější gymnázia, která dosáhla úspěšnosti 99,4 % v jarním termínu a 93,8 % v podzimním termínu. Na druhém místě byly střední odborné školy s maturitou, které dosáhly úspěšnosti 94,5 % v jarním termínu a 80,6 % v podzimním termínu. Na třetím místě byly střední odborná učiliště s maturitou, které dosáhly úspěšnosti 87,9 % v jarním termínu a 64,4 % v podzimním termínu.

Z hlediska společné části maturitní zkoušky byl nejobtížnější předmět matematika rozšiřující, který zvolilo jen 3,5 % žáků z Prahy. Průměrný počet bodů byl 28,6 z 50 možných a úspěšnost byla 79 %. Naopak nejsnadnější předmět byl anglický jazyk, který zvolilo 77,9 % žáků z Prahy. Průměrný počet bodů byl 76,8 z 95 možných a úspěšnost byla 98,9 %. Zajímavé je, že pražští studenti si vedli lépe než celostátní průměr ve všech předmětech společné části.

Z hlediska profilové části maturitní zkoušky byl nejoblíbenější předmět dějepis, který zvolilo 32 % žáků z Prahy. Průměrná známka byla 2,2 a úspěšnost byla 97 %. Naopak nejméně oblíbený předmět byl informatika, který zvolilo jen 0,7 % žáků z Prahy. Průměrná známka byla 2,3 a úspěšnost byla 96 %. Zajímavé je, že pražští studenti si vybírali více humanitních a společenskovědních předmětů než technických a přírodovědných.

Které školy dosahují nejlepších výsledků v Praze? Podle žebříčku, který sestavuje portál iDNES.cz, byla v roce 2023 nejlepší školou v Praze Gymnázium Jana Keplera, které dosáhlo průměrné známky 1,3 a úspěšnosti 100 %. Na druhém místě bylo Gymnázium Nad Štolou, které dosáhlo průměrné známky 1,4 a úspěšnosti 100 %. Na třetím místě bylo Gymnázium Jana Nerudy, které dosáhlo průměrné známky 1,5 a úspěšnosti 100 %.

Co mohou ostatní školy od těch nejlepších převzít? Podle ředitelů těchto škol je klíčem k úspěchu kvalitní a motivovaný pedagogický sbor, individuální přístup k žákům, podpora jejich zájmů a talentů, rozmanitá nabídka volitelných předmětů a aktivit, spolupráce s rodiči a dalšími institucemi, moderní výukové prostředky a metody, příprava na zkoušky i na další studium či uplatnění v životě.

Pražští studenti si vedli v roce 2023 velmi dobře v maturitních zkouškách. Překonali celostátní průměr i své loňské výsledky. Některé školy se dokonce řadí mezi nejlepší v celé republice. Je to důkaz toho, že pražské školství je na vysoké úrovni a nabízí kvalitní vzdělání pro své žáky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Podobné články

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram