Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Které vysoké školy stále přijímají přihlášky?

05. 05. 2023 - Aneta Havránková

Rádi byste se přihlásili na vysokou školu, ale promeškali jste většinu termínů? To vůbec nevadí, plno škol totiž stále přihlášky přijímá a některé dokonce vyhlásily druhé kolo přijímacího řízení. Níže v článku naleznete jejich přehled, který pro vás pravidelně aktualizuje web adresarskol.cz. Pražské školy jsou zvýrazněny tučně.

Květen

7. 5. Hudební fakulta JAMU Historická interpretace, Multimediální tvorba, HNDN - specializace Hra na trombon hf.jamu.cz

10. 5. Vysoká škola polytechnická Jihlava 1. kolo www.vspj.cz

24. 5. Fakulta zdravotnických studií TUL 1. kolo, případné 2. kolo 9. 8. www.fzs.tul.cz

31. 5. Fakulta elektrotechniky a informatiky UPCE 1. kolo fei.upce.cz
Národohospodářská fakulta VŠE 1. kolo nf.vse.cz
Dopravní fakulta Jana Pernera UPCE 2. kolo dfjp.upce.cz
Fakulta chemicko-technologická UPCE, fcht.upce.cz

Červenec

11. 7. Přírodovědecká fakulta UPOL 2. kolo vybrané programy www.prf.upol.cz

15. 7. Fakulta managementu a ekonomiky UTB 2. kolo www.fame.utb.cz, Fakulta stavební VUTBR 2. kolo www.fce.vutbr.cz

19. 7. Vysoká škola polytechnická Jihlava 2. kolo www.vspj.cz

20. 7. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií TUL 2. kolo www.fm.tul.cz

31. 7. Cyrilometodějská teologická fakulta UPOL SP, MSHP 2. kolo www.cmtf.upol.cz
Fakulta podnikatelská VUTBR případné 2. kolo www.fbm.vutbr.cz
Hornicko-geologická fakulta VŠB-TUO 2. kolo www.hgf.vsb.cz
Fakulta materiálově – technologická VŠB-TUO 2. kolo www.fmt.vsb.cz
Fakulta stavební VŠB-TUO 2. kolo www.fast.vsb.cz

Srpen

1. 8. Fakulta rybářství a ochrany vod JČU 2. kolo www.frov.jcu.cz

5. 8. Husitská teologická fakulta UK 2. kolo vybrané programy www.htf.cuni.cz

6. 8. Fakulta strojní ZČU případné 2. kolo  www.fst.zcu.cz
Evangelická teologická fakulta UK 2. kolo www.etf.cuni.cz

10. 8. Fakulta dopravní ČVUT 2. kolo do 10. 8. pro studium v Praze, do 27. 8. pro studium v Děčíně www.fd.cvut.cz

11. 8. Fakulta zemědělská a technologická JČU 2. kolo www.zf.jcu.cz

12. 8. Fakulta veřejných politik v Opavě SLU 2. kolo EPS www.fvp.slu.cz

13. 8. Fakulta elektrotechnická ZČU případné 2. kolo www.fel.zcu.cz
Katolická teologická fakulta UK 2. kolo www.ktf.cuni.cz
Fakulta humanitních studií UTB 2. kolo vybrané programy www.fhs.utb.cz

14. 8. Filozofická fakulta UK 2. kolo vybrané programy www.ff.cuni.cz

15. 8. Hudební fakulta AMU Hudební produkce www.hamu.cz, Fakulta strojní TUL 2. kolo www.fs.tul.cz

20. 8. Fakulta sociálních studií OU program ZSP fss.osu.cz

21. 8. Fakulta zdravotnických studií UJEP 2. kolo RA, E (KS) www.fzs.ujep.cz

23. 8. Vysoká škola polytechnická Jihlava 3. kolo www.vspj.cz

31. 8. Fyzikální ústav v Opavě SLU 2. kolo www.slu.cz/phys

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Podobné články

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram