Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Konkurzní řízení na funkci ředitele/ředitelky Mateřské školy Letců

02. 02. 2022 - Magistrát hl.m. Prahy

Starosta Městské části Praha 19 vyhlašuje

podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon) a ve znění pozdějších změn a doplnění a v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 54/2005 Sb.,  o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisí :

konkurzní řízení na funkci ředitele/ředitelky Mateřské školy Letců, Letců 731/6, 197 00 Praha 9 - Kbely, příspěvková organizace IČO 70920290

Předpoklady uchazeče a náležitosti přihlášky:

  1. Schopnost kandidáta/kandidátky vést mateřskou školu k parametrům kvalitní komunitní školy.
  2. Splnění předpokladů a požadavků podle zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů pro výkon funkce ředitele, znalost školské problematiky a základních předpisů, občanská a morální bezúhonnost, organizační a řídící schopnosti, znalost místní problematiky, dobrý zdravotní stav.

K přihlášce bude přiloženo:

  1. Strukturovaný životopis
  2. Zpracovaný dotazník Přístup k rozvoji mateřské školy (viz Příloha č. 1)
  3. Ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání
  4. Doklad o průběhu a délce praxe potvrzený příslušným zaměstnavatelem spolu s pracovní referencí
  5. Výpis z Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců); u uchazečů narozených před 1. 12. 1971 také čestné prohlášení dle §2 odst. 1 písm. d) až h) zák. č. 451/1991 Sb. v platném znění
  6. Originál lékařského potvrzení o způsobilosti k výkonu funkce (ne starší 2 měsíců)
  7. Písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely konkurzního řízení

Termín podání :

Do konkurzního řízení budou zařazeny všechny vlastnoručně podepsané přihlášky uchazečů/ek se všemi úplnými přílohami doručené poštou nebo osobně na adresu Úřad MČ Praha 19, úsek školství, Semilská 43/1, 197 00 Praha 9 - Kbely, a to v termínu do 16. 2. 2022 do 12 hodin s označením zalepené obálky "Konkurz MŠ Letců - neotvírat". V případě doručení nekompletní přihlášky může být žadatel vyzván k dodání chybějících nebo neúplných částí.

Předpokládaný nástup ředitele je 1. 7. 2022. Městská část Praha 19 si jako zřizovatel a vyhlašovatel konkurzního řízení vyhrazuje právo nevybrat žádného z uchazečů a případně vyhlásit konkurz nový.

Neformální seznamovací schůzka se zájemci

Uchazečům nabízíme neformální seznamovací schůzku se zástupci městské části a prohlídku mateřské školy.

Součástí schůzky bude prezentace základních informací o městské části a o mateřské škole a prostor pro dotazy. Schůzka není součástí konkurzního řízení. Termín: 9. 2. 2022, od 16:00.

Místo: Úřad Městské části Praha 19, Semilská 43/1, Velká zasedací místnost. Na schůzku je nutno se přihlásit emailem zaslaným na ivana.sestakova@kbely.mepnet.cz.

Celé znění vyhlášení konkurzu ve formátu PDF zde ke stažení.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Podobné články

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram