Je něco, co vám v dnešní době chybí? O čem v poslední době nejvíce přemýšlíte? Na co se těšíte? Natočte na chytrý telefon krátké videoodpovědi na tři výše uvedené otázky a video zašlete do 19. dubna 2021 na vzdelavani@vaclavhavel.cz.

Knihovna Václava Havla spojí příspěvky studentů dohromady a vytvoří unikátní výpověď o tom, jak dobu pandemie prožívá studentská generace. Přispějete tak k diskusi o dopadech pandemie, váš hlas, názory a pocity budou slyšet i vidět.Video bude zveřejněno na www.havelchannel.cz a na Facebooku Knihovny Václava Havla.