Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Jak se připravit na přijímací zkoušky na SŠ?

30. 10. 2023 - Helena Doležalová

Přechod ze základní školy na střední školu je důležitým milníkem v životě studenta. Přijímací zkoušky mohou být stresující, ale s dostatečnou přípravou můžete zvýšit své šance na úspěch. 

Prvním a klíčovým krokem při přípravě na přijímací zkoušky na střední školu je získat dostatečné informace o školách, které vás zajímají. Podívejte se na jejich nabídku studijních programů, specializací a požadavků na přijetí. Než se rozhodnete, kde budete chtít studovat, ujistěte se, že vaše volba odpovídá vašim zájmům, schopnostem a budoucím cílům. Podávání přihlášek je možné do 20.2.2024. Přijímací zkoušky probíhají v dubnu a zahrnují didaktický test z českého jazyka a literatury a test z matematiky. 

Co by měl žák umět?

Český jazyk a literatura

 1. Pravidla čekého pravopisu
 2. Slovní zásoba a tvoření slov - přísloví, rčení, pořekadla, pranostiky, určit nadřazenost a podřazenost slov, slova jednoznačná a mnohoznačná, synonyma a antonyma, slova citově zabarvená, zdrobněliny, spisovný a nespisovný jazyk, slova příbuzná, skladba slova
 3. Syntax – skladba věty – větné členy, věty hlavní a vedlejší, interpunkce, druhy vedlejších vět, druhy hlavních vět
 4. Tvarosloví – slovní druhy
 5. Porozumění textu + uspořádat text podle návaznosti
 6. Základy literatury – próza, poezie, verš, rým, personifikace, přirovnání, lyrika, epika, drama, anekdota, báje, banka, balada, báseň, epos, hádanka, komiks, legenda, pohádka, pověst, povídka, romance, rozpočítadlo, říkanka, ústní lidová slovesnost

Matematika

 1. Početní operace – sčítání, odčítání, násobení, dělení – přitozenými čísly, desetinnými čísly i zlomky
 2. Algebraické výrazy a rovnice – vzorce, vytýkání, řešení rovnic
 3. Převody jednotek, procenta a poměr
 4. Geometrické výpočty – phytagorova věta, úhel a jeho velikost, objem, obsah, obvod
 5. Slovní úlohy – rovnice, pohyb, směsi, společná práce
 6. Čtení tabulek a grafů
 7. Konstrukční úlohy – geometrie

Jakmile víte, na jaké školy chcete jít, přistupte k vytvoření učebního plánu. Rozdělte si učení do menších částí a plánujte si dostatek času na opakování. Pravidelná studijní rutina je klíčová pro úspěšnou přípravu. Získejte si vhodné učebnice, pracovní sešity a online materiály, které vám pomohou se připravit na konkrétní zkoušky. Můžete také zvážit přihlášení se do přípravných kurzů nebo lekcí s učitelem. 

Osobně doporučuji začít se učit od října a pečlivě se připravit na všechny části přijímacího testu. To vše by bylo dobré stihnout zhruba do konce ledna/února. Poté už bych se soustředila na vyplňování cvičných testů a testů z minulých let. Díky tomu dokonale pochopíte systém přijímacích testů a při ostrém testu Vás nic nepřekvapí. S vyplňováním testů není potřeba začínat dříve, ale až po probrání všech požadovaných témat. Při vyplňování testů doma si zkuste simulovat zkouškovou situaci - vytvořte si klidné prostředí, dodržujte časový limit a pracujte na řešení otázek tak, jako byste byli na skutečných zkouškách.

V neposlední řadě se udržujte v celkové pohodě. Nepodceňujte vliv zdravého životního stylu na vaši přípravu na zkoušky. Dostatek spánku, vyvážená strava a pravidelná fyzická aktivita vám pomohou udržet energii a snížit stres během přípravy. Snažte se také relaxovat a najít čas na odpočinek, aby vaše mysl byla v optimálním stavu pro učení.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Podobné články

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram