Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Erasmus+ nejsou jen výměny mládeže. Program nabízí i řadu dlouhodobých projektů

21. 04. 2024 - Aneta Havránková

Projekt Erasmus+ pro mládež nenabízí pouze vzdělávací pobyty, kde se setkávají mladí lidé z celé Evropy i přilehlých regionů, ale nabízí i možnosti dlouhodobých projektů, na jejichž konci jsou konkrétní výstupy. Jedním z příkladů je iniciativa Lifeboat, kterou implementovala česká organizace Czech Youth Association z.s.

Tento projekt financovaný programem Erasmus+ je zaměřený na téma integrace mládeže z migračního nebo uprchlického prostředí mezi většinovou společnost. Do projektu se zapojili partneři z Itálie, Litvy, Polska, Švédska a Turecka, tedy ze zemí, které se kvůli geopolitické situaci musely v posledních letech vypořádat s příchodem velkého množství migrantů.

Právě nově příchozí mladí lidé hráli stěžejní roli při tvorbě metodiky a manuálu pro pracovníky s mládeží, protože oba výstupy byly vytvořeny na základě testování a konzultací s touto cílovou skupinou.

Inspirace pro různé členské státy EU

Tímto způsobem byly materiály přizpůsobeny specifickým potřebám a situacím, se kterými se nově příchozí mladí lidé setkávají. Důležitým aspektem projektu je i jeho geografická rozmanitost, která umožňuje sdílení různých zkušeností a přístupů. Tato mezinárodní dimenze přispívá k bohatšímu a komplexnějšímu porozumění problematice a umožňuje identifikovat osvědčené postupy, které mohou být inspirativní pro různé členské státy Evropské unie.

Kromě dvou dokumentů, které jsou volně dostupné na stránce www.thelifeboat.eu se konsorcium rozhodlo vytvořit i doporučení pro příslušná ministerstva v jednotlivých zemích, tak aby mohly být informace a znalosti přeneseny nejen mezi pracovníky s mládeží, ale i na instituce vytvářející politiky v této oblasti.

Projekt Lifeboat je jedním z mnoha příkladů iniciativ financovaných v rámci programu Erasmus+ Klíčová akce 2. Tento program je zaměřen na podporu dlouhodobých projektů v oblasti mládeže, ale také v dalších sektorech vzdělávání a poskytuje prostředky na vývoj metodik, materiálů, školení, výměnu zkušeností a mnoho dalších aktivit, které přispívají k rozvoji úrovně vzdělání v zemích zapojených do tohoto programu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Podobné články

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram