Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Efektivní kariérové poradenství pomáhá naplňovat i další cíle vzdělávání, říká autorka programu kariérového rozvoje pro školy

26. 05. 2022 - Redakce

Zajímá vás kariérové poradenství? Věnujete se mu nebo se mu chcete věnovat v budoucnu? Jste výchovná poradkyně/poradce, školní psycholožka/ psycholog nebo studentka či student vysoké školy v Praze? Připojte se v úterý 31. května od 16.00 hodin k informačnímu webináři a zažijte ochutnávku chystaného programu „Kariérový rozvoj ve školní praxi“. Andrea Csirke a Pavlína Vašátová, lektorky programu, který se v září otevírá, představí svou práci a nabídnou ochutnávku výukových metod. Budete se moci zeptat na to, co vás ohledně kariérového poradenství či programu zajímá. Přihlásit se na online setkání můžete na tomto odkazu, přímý link na připojení je zde.

Alice Müllerová, jedna z lektorek programu „Kariérový rozvoj ve školní praxi“ nám v rozhovoru pro Prahu školskou prozradila, proč se do programu přihlásit, co účastníkům přinese, jakých témat se dotkne nebo proč je vůbec důležité pro školy.

Proč by se měl někdo přihlásit do programu? Co přinese těm, kteří jej absolvují?

Cílem tohoto kurzu je podpořit zejména výchovné poradce a další pedagogy, kteří mají ve svém popisu práce poskytování kariérového poradenství. Účastníkům nabídneme dostatek informací a zdrojů, ale také podporu při přenosu těchto informací do jejich školní praxe. Rádi bychom podpořili spolupráci, vzájemnou inspiraci a kolegiální podporu mezi poradci ze zapojených škol.

I když v současné době existuje mnoho zdrojů a metodických materiálů, ze kterých mohou poradci ve školách čerpat, není vždy snadné se v těchto zdrojích orientovat. Účastníci si z kurzu odnesou vlastní portfolio metod a nástrojů, které bude odpovídat jejich potřebám na konkrétní škole.

Z čeho obsah programu vychází, jak jste jej tvořili?

Z naší zkušenosti vyplývá, že na školách probíhá mnoho aktivit zaměřených na kariérový rozvoj. Vycházeli jsme z různých analýz, které se pokoušejí pojmenovat potřeby škol a poradců při poskytování kariérového poradenství. Pedagogové, kteří mají tuto oblast na starosti, mají velmi omezenou časovou kapacitu, často jsou také jediní, kteří se tímto tématem zabývají. Snažili jsme se také zohlednit aktuální trendy a představit účastníkům aktuální témata z oblasti kariérového poradenství.

Současně k programu zveme zkušené lektory a lektorky, kteří vytvoří podpůrné prostředí pro začlenění zkušeností účastníků a témat dle potřeb účastníků jednotlivých běhů.

Jaká jsou témata nebo tematické oblasti, kterých se kurz bude dotýkat?

Témata kurzu se dotýkají následujících okruhů – jak propojit již existující aktivity uvnitř školy a jak nastavit spolupráci, jak zapojit rodiče, zaměstnavatele a další aktéry, ale také jak hledat zdroje a vytvářet nástroje pro individuální a skupinové aktivity. Zabývat se budeme také různými rolemi, které na sebe mohou poradci brát s ohledem na jejich osobní nastavení a potřeby školy.

Kolik času účastníkům kurz zabere, zhruba jak často se budou scházet a kolik program stojí?

Na podzim tohoto rolu proběhnou první dva běhy, které bude možné absolvovat prezenčně či online ve frekvenci 1x týdně. Další běhy se pokusíme nastavit na základě časových preferencí účastníků. Kurz obsahuje 80 vyučovacích hodin. Zapojení více osob z jedné školy do jednotlivých modulů podpoří také rozvoj spolupráce v rámci školy, do kurzu se tak může zapojit výchovný poradce spolu se školním psychologem a třídním učitelem.

Jak se může rozvíjet kariérové poradenství v rámci školy a proč je důležité, aby dostalo prostor a podporu?

Dobře nastavené kariérové poradenství může pomoci žákům a studentům lépe vyhledávat a vyhodnocovat informace, lépe porozumět vlastním předpokladům a představám o dalším profesním směřování a činit smysluplné volby. Pokud se zapojí v rámci školy více pedagogů, poskytování kariérového poradenství je efektivnější a pomáhá vytěžit více z jednotlivých aktivit, které pro rozvoj žáků a studentů připravují.

V širším kontextu tak efektivní kariérové poradenství pomáhá naplňovat i další cíle vzdělávání, např. podporu rovných příležitostí, osobní angažovanost žáků a jejich aspirace.

Změny na trhu práce, ve společnosti i environmentální témata jsou již natolik známá, že nikdo nezpochybňuje potřebu na tyto změny reagovat a začít s tím právě ve škole.

Autor/ka fotografie: Buro Millennial: https://www.pexels.com/cs-cz/foto/podnikatel-muz-lide-ulice-1438072/

Na „ochutnávkový“ webinář i program „Kariérový rozvoj ve školní praxi“, který startuje od září, se můžete přihlásit na tomto odkazu.
Link na připojení k webináři je zde.
Více k programu „Kariérový rozvoj ve školní praxi“ najdete také v článku na blogu Pražského inovačního institutu (Pii).
Více informací o tom, co pražským školám, ředitelům, učitelům a žákům i studentům přináší projekt iKAP II – Inovace ve vzdělávání najdete na stránce Pii či na tomto webu projektu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Podobné články

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram