Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Čtyři pětiny uchazečů na střední školu podaly přihlášku elektronicky

16. 04. 2024 - Šimon Hauser

Letošní přijímací řízení na střední školy přineslo nesmírně zajímavá data, která odhalují trendy v přístupu uchazečů k vzdělání a jejich preference v podání přihlášek. Podle aktuální zprávy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) se v prvním kole podalo více než 157 tisíc přihlášek, což znamená, že jeden uchazeč podal v průměru téměř tři přihlášky.

Elektronická forma podání přihlášek se stává stále populárnější, možnost využilo 79 % všech uchazečů . Toto číslo jasně naznačuje směr digitalizace i ve vzdělávacím procesu a přijímacích řízeních. Nově povolené podání až tří přihlášek využilo 73 % uchazečů.

Jedním z klíčových zjištění je silná korelace mezi místem trvalého bydliště uchazeče a sídlem školy, na kterou se uchazeč přihlašuje. Přibližně 90 % uchazečů si vybírá školy ve stejném kraji, kde mají své trvalé bydliště. Tento trend se potvrdil především ve velkých městech, jako je Praha a Brno.

Nejvíce elektronických přihlášek v Praze

V Praze, kde elektronické podání přihlášek dosáhlo nejvyššího podílu (85 %), je patrné, že 81 % uchazečů využilo právo podat všechny tři přihlášky. To značně ovlivňuje konkurenci na pražských středních školách a zvyšuje náročnost přijímacího procesu. Naopak v regionu Ústeckého kraje, kde podání přihlášek elektronicky dosáhlo nižšího podílu (70 %), výzkumníci zjistili nižší využití možnosti podat tři přihlášky a pouze 66 % uchazečů využilo tohoto práva.

Analýza také odhalila zajímavé informace o základních školách jako zdroji uchazečů. Většina uchazečů (s výjimkou víceletých gymnázií) se hlásí na střední školy přímo ze základních škol. Tento trend je patrný zejména u přihlášek na čtyřletá gymnázia, kde 93 % přihlášek bylo podáno od uchazečů ze základních škol.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Podobné články

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram