Plánujete ve vaší škole vybudovat nebo modernizovat odborné učebny, nebo chcete ve vaší škole zvýšit rychlost připojení? Či byste pro vaše žáky na víceletém gymnáziu rádi vybudovali zázemí pro aktivity školního klubu? Pak právě vaše škola k tomuto účelu může čerpat finanční prostředky z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).

Součástí projektu může být v návaznosti na výše zmíněné aktivity také například vybudování zázemí pro školní poradenská pracoviště, zlepšení zázemí pro pedagogy nebo výstavba např. veřejně přístupných prostor pro sportovní aktivity, knihoven, společenských místností, které mohou po vyučování sloužit jako centrum vzdělanosti a komunitních aktivit.

Hl. m. Praha provede předvýběr investičních projektů dle kritérií uvedených v této příloze (ty vycházejí z pravidel IROP a ze strategie kraje) a připraví seznam projektů. Tento přehled projektových záměrů následně schválí pracovní skupina Vzdělávání a předloží zastupitelstvu hl. m. Prahy ke schválení. Výsledný seznam bude zveřejněn na stránkách www.prahaskolska.eu.

Máte-li o zapojení do tohoto programu zájem a váš projekt splňuje všechny podmínky, které najdete v tomto dopise, který adresoval školám pražský radní pro oblast školství Vít Šimral, je třeba vyplnit tabulku, kterou najdete na konci tohoto dokumentu a do konce ledna 2022 ji zaslat elektronicky na adresu: kap@prahainovacni.eu.