Sníte o tom, jak bude vypadat Evropa v roce 2050? Zhmotněte tyto vaše představy a přihlaste se do projektu „Evropa, ve které chci žít. Evropa 2050“. Tento projekt je určený pro žáky základních a středních škol a pro studenty vysokých škol z ČR i ze zahraničí. Na projektu se podílí Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, W&ART, Česká centra a partnerem je Svaz měst a obcí ČR. Cílem projektu je umožnit mladým lidem podílet se na tom, jakým směrem se bude Evropská unie v nejbližších letech ubírat a zamyslet se nad tématy, která jsou klíčová pro udržitelný rozvoj v Evropské unii.

Klíčovými faktory pro zvýšení životní úrovně nejen této generace jsou vědecký a technologický pokrok s procesem inovací a řada dalších významných témat, např. problematika lidských práv, udržitelného rozvoje, rozkvět kultury, péče o kulturní dědictví a další. Největším přínosem projektu je mezinárodní a mezigenerační komunikace. Vybraná díla budou následně vystavena na výtvarné přehlídce v Karolinu a oceněna. Bude také spuštěna virtuální výtvarná přehlídka. Díla se také představí v zahraničí prostřednictvím Českých center.

Edukativní program
Součástí projektu je edukativní program, který garantuje UK a PedF UK. Tento program bude nabídnut zapojeným školám a přinese témata zaměřená na problematiku Evropy a její budoucnosti. Celostátní aktivity (online přednášky, workshopy apod.) budou uskutečněny od ledna do listopadu 2022. Vybrané části edukativního programu budou připraveny online v cizích jazycích (AJ, NJ, FJ) a nabídnuty zapojeným zahraničním školám.

Výtvarná přehlídka děl mladých lidí má na Univerzitě Karlově tradici. V předchozí ročnících byly představeny výstavy SAMETOVÉ VZPOMÍNKY, NEZAPOMENEME a BOJ S PANDEMIÍ a byly velmi úspěšné. Zejména projekt NEZAPOMENEME, zaměřený na období holokaustu, získal velkou pozornost jak v Čechách, tak i v zahraničí, a byl též oceněn na půdě Univerzity Karlovy prestižní Cenou Miloslava Petruska.

Jak se do projektu zapojit?
Školy se do projektu zaregistrují přes webové stránky www.e2050.eu, nebo prostřednictvím reg@e2050.eu do 31. 12. 2021.
Zapojení může být i společné s partnerskou zahraniční školou. Výsledné dílo nemusí být jen výtvarné, žáci a studenti mohou k tématu natočit i videoklip nebo krátký dokument. Všechny formy i rozdělení do kategorií najdou učitelé a žáci na stránkách projektu zde.


Photo by freestocks.org from Pexels