V pátek 27. května se koná v Senátu ČR velmi zajímavá akce. Na debatě v horní komoře Parlamentu ČR se představí české umělecké vzdělávání. Na slavnostní prezentaci budou zodpovězeny klíčové otázky, například jaký je přínos uměleckého vzdělávání pro společnost, jakým výzvám čelí v současnosti vedení uměleckých škol, jakou roli hrají ZUŠKy v menších městech nebo zda dokáží ZUŠ podchytit a vychovávat talenty.

„Základní umělecké školy jsou podstatným pilířem pražského školství i srdcem uměleckých komunit. Nabízejí vysoce kvalitní vzdělání v řadě oborů, a přesto jsou víc než škola. Rozvoj uměleckého nadání a kreativity je jednou z prokazatelně efektivních cest, jak podpořit autenticitu a zdravý vývoj dětí. V dnešní době, kdy stále více dětí tráví čím dál více času v online prostředí, přináší živé umění a živé společenství základních uměleckých škol nenahraditelnou hodnotu. Je jím společná tvorba, společné učení, osvojování si reálných fyzických dovedností, hledání nových forem sebevyjádření. Mnoha dětem umožňuje vzdělávání na ZUŠ zažít úspěch a radost z učení se zcela odlišné od školních povinností. Vede je k novým formám seberozvoje, experimentování, zároveň posiluje vůli, cílevědomost a hravost zároveň. ZUŠ v sobě spojují tradici kvality výuky a odvahu otevírat stále nové, umělecké výzvy. Díky této kvalitě a dostupnosti je jejich úloha nenahraditelná,“ říká Mariana Čapková, předsedkyně Výboru pro výchovu a vzdělávání Zastupitelstva Hlavního města Prahy.

A na co se mohou těšit účastníci páteční prezentace? Kromě představení uměleckého vzdělávání je čeká například slavnostní koncert stipendistů MenART tříd Ivo Kahánka, Karla Košárka, Kateřiny Kněžíkové, Jana Ostrého, Jana Fišera, Radky Fišarové, Marcela Bárty.

Akce bude pokračovat i v sobotu, kdy v prostorách Valdštejnské zahrady proběhne celostátní festival ZUŠ Open. Na tom své umění představí pražské umělecké školy a také umělci z Ukrajiny.

Na páteční program je potřeba se registrovat zde.

Zdroj fotografie: Facebook Menart