V úterý 22. února od 17 hodin se mohou začínající učitelé těšit na webinář, který se bude věnovat tématu práce s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně žáků s nějakou formou nadání. Přednášku připravil Národní pedagogický institut ČR (NPI) společně s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a SYPO – Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů.

Účastníci budou seznámeni s tím, jak postupovat, když u žáka rozpoznají dílčí oslabení výkonu, projevy specifických poruch učení či chování. Dále získají informace, co lze vyčíst z doporučení školského poradenského zařízení, jak vypracovat individuální vzdělávací plán či jak nastavit spolupráci s asistentem pedagoga a ostatními pedagogy, kteří se na vzdělávání žáka podílejí.

Další informace najdete na facebooku NPI.