Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Zajímá vás diplomacie, mezinárodní vztahy a politika? Pak neváhejte a vyzkoušejte si roli diplomata díky Pražskému studentskému summitu. Jedná se o celoroční vzdělávací projekt pro více než 300 studentů středních i vysokých škol z celé České republiky, který pořádá Asociace pro mezinárodní otázky. Dává mladým lidem skvělou možnost rozšiřovat si znalosti v oblasti mezinárodního dění, lidských práv, ekonomie, mezinárodní vzdělávací, vědecké a kulturní spolupráce, světové bezpečnosti či životního prostředí, tříbit své kritické myšlení a zároveň prohlubovat rétorické, prezentační a argumentační dovednosti. Část z něj je i angličtině, je tedy skvělou příležitostí zlepšit svoje jazykové schopnosti. Přihlásit se do modelu OSN mohou studenti do čtvrtka 30. září, do modelů NATO a EU do 8. října.

Během Pražského studentského summitu se studenti zúčastní simulace činnosti mezinárodních organizací (OSN, EU a NATO). Každý účastník projektu při této aktivitě zastupuje jednu ze světových zemí. Během ročníku se dopodrobna seznamuje se situací a životem v tomto státě a s jeho postoji ke konkrétním celosvětovým problémům, jako jsou například uprchlická krize nebo globální oteplování. Rovněž se učí porozumět specifikům různých regionů, rozvíjí své znalosti o fungování mezinárodních organizací a seznamuje se s problémy, kterým mezinárodní společenství čelí. Na konci ročníku pak sami studenti navrhují řešení problémů, kterými se zabývají reálné mezinárodní organizace a s ostatními účastníky se snaží prosadit to, o co by skutečně usiloval diplomat jimi zastupovaného státu.

A co o své zkušenosti říkají předchozí účastníci? ,,Tři roky na Summitu jako delegátka mi toho přinesly hrozně moc. Od zkušeností, dovedností, sebevědomí až po hromadu skvělých kamarádů a inspirativních lidí,” říká Anička ze Žďáru nad Sázavou.

,,Přihlásit se na Summit bylo jedno z nejlepších rozhodnutí, co jsem kdy udělal. Summit mě posunul dál,” říká Tomáš z přípravného týmu. A co vy? Líbí se vám tento program? Tak neváhejte a přihlaste se. Informace k přijímacímu řízení do všech tří modelů jsou k dispozici zde.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram