Stálá konference asociací ve vzdělávání (SKAV), ve spolupráci Partnerstvím pro vzdělávání 2030+ a organizací Učitel naživo představila na tiskové konferenci ve čtvrtek 17. února publikaci Barbory Čermákové (z organizace Učitel naživo) s názvem Systémy přípravy, vzdělávání a podpory ředitelů škol ve vybraných zemích. Ta popisuje pět různých přístupů k ředitelské profesi. Hlavním tématem tiskové konference byla příprava ředitelů v Česku a dopad jejich kvality na učení dětí. Data ukazují, že ve výběru, vzdělávání a péči o ředitele škol má český vzdělávací systém velké rezervy. Osobnost ředitele a jeho schopnost řídit pedagogický tým má přitom přímý vliv na výsledky vzdělávání.

A jak jsme na tom ve srovnání se vzdělávacími systémy, které si daly za cíl podobné priority jako pro české školství nastavila Strategie 2030+?

  • Ředitelé českých škol i zástupci ředitelů věnují řízení kvality výuky přibližně 20 procent času. V nejlepších vzdělávacích systémech je to 50 až 80 procent času, tj. až čtyřikrát více.
  • Většinu času českých ředitelů zabírá provoz školy, administrativa a externí komunikace. Jen administrativa tvoří až 40 % jejich pracovního vytížení (průměr zemí OECD je 27 %).
  • Ředitelé ve funkci jsou oproti jejich kolegům v jiných zemích méně spokojení se svou profesí. To se odráží i v malém zájmu o vstup do této profese. Téměř do poloviny konkurzů na místo ředitele základní školy se hlásí jen jeden uchazeč. 

Co ale udělat pro to, abychom z ředitelů škol udělali ty správné pedagogické lídry? Jen snížení administrativy nepomůže a proto se řečníci konference shodli, že český vzdělávací systém potřebuje:

  • Společnou vizi ideálního ředitele, shodnout se na profesním standardu, který popíše, kdo je a co má umět ředitel.
  • Vytvořit tzv. „leadership pipeline“, která nastaví systém péče o ředitele od výběru vhodného kandidáta po konec kariéry.
  • Zvýšit standard kvalifikačního studia a posílit v něm pedagogický leadership.
  • Podporovat společné učení (nejen setkávání) ředitelů v regionech.
  • Inovovat, pilotovat, zkoušet, testovat a evaluovat.

Na konferenci vystoupili Tomáš Zatloukal (Česká školní inspekce), Lenka Špittová (Asociace ředitelů základních škol ČR), Vladimír Srb (pracovní skupina Střední článek Partnerství pro vzdělávání 2030+) a Libor Pospíšil (Učitel naživo).

Publikace Systémy přípravy, vzdělávání a podpory ředitelů škol ve vybraných zemích je k dispozici zde.