Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Univerzita Karlova získala 60 milionů na podporu mladých vědců

09. 07. 2024 - Šimon Hauser

Univerzita Karlova (UK) letos dosáhla významného úspěchu jako jediný žadatel z České republiky, který obdržel financování v rámci stěžejního programu Evropské unie pro doktorské a postdoktorské vzdělávání. Projekt Charleston, zaměřený na podporu mladých vědkyň a vědců v oblasti udržitelnosti, získal 60 milionů korun. Tato suma bude určena na podporu dvaceti postdoktorandských výzkumných stáží po dobu pěti let, přičemž každá stáž bude trvat 30 měsíců.

Profesor Ladislav Krištoufek, prorektor pro vědeckou a tvůrčí činnost na UK, zdůraznil význam získaného projektu: „Postdoktorandská část kariéry a jejího dalšího rozvoje jsou v České republice stále spíše rozvíjející se oblastí. Získání tohoto projektu si velmi vážím a věřím, že přispěje k standardizaci a dalšímu budování prostředí postdoktorských stáží a silnějšího zapojení do mezinárodního postdoktorandského trhu.”

Projekt Charleston bude hrát klíčovou roli v naplňování cílů udržitelného rozvoje, což je dlouhodobá priorita Univerzity Karlovy. Mladí vědci zapojení do projektu budou povinni soustředit své výzkumy na oblasti udržitelnosti a svými výsledky přispívat k dosažení těchto cílů. To zahrnuje nejen environmentální aspekty, ale také oblasti jako kvalitní vzdělávání, rovné příležitosti, zdraví a kvalitní život, a inovace.

Součástí projektu budou také povinné stáže postdoktorandů v soukromých firmách nebo státních institucích. Tímto krokem UK usiluje o přenos znalostí mimo akademickou sféru a integraci vědeckých poznatků do praxe. Kromě výzkumných stáží nabídne projekt Charleston mladým vědcům nové možnosti pro kariérní rozvoj, včetně široké nabídky vzdělávacích kurzů a mentoringového programu.

První výzva k podávání žádostí o financování tohoto postdoktorandského pobytu na UK bude zveřejněna počátkem roku 2025. Celkový rozpočet projektu Charleston činí 120 milionů korun, z nichž polovinu poskytuje Evropská komise. Financování přichází z programu Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA), který podporuje regionální, národní a mezinárodní programy v rámci klíčového programu EU pro výzkum a inovace Horizont Evropa.

Kdo jsou postdoktorandi na Univerzitě Karlově?

Na Univerzitě Karlově jsou postdoktorandi akademičtí nebo vědečtí pracovníci, kteří mají s univerzitou pracovní poměr na dobu určitou, obvykle na 1–3 roky. Tito jedinci dosáhli akademického titulu Ph.D. nebo jeho ekvivalentu před maximálně osmi lety. Postdoktorandské období je zásadní fází v akademické kariéře, kdy se vědci mohou věnovat nezávislému výzkumu a rozvíjet své odborné znalosti.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Podobné články

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram