Budoucí středoškoláci stále preferují nejvíce obory s maturitou. Tradiční učňovské školství bojuje s malým zájmem už od revoluce. V důsledku toho zaniká řada dříve velmi žádaných oborů, jako například zedník nebo tesař, pokrývač, výrobce kožedělného zboží nebo obor šití oděvů. “Je to pro mě velkou neznámou, proč tyto obory v současnosti téměř vymizely, protože u zaměstnavatelů jsou velmi žádané a placené zlatem,“ řekl pro Prahu školskou Karel Dvořák, ředitel Středního odborného učiliště Ohradní a předseda Sdružení učňovských zařízení. Zaměstnavatelé pak například ve stavebnictví kvůli tomu musejí najímat zahraniční pracovníky.

Zatímco ve školním roce 2019/2020 podalo v celé republice více než 163 tisíce dětí přihlášku na maturitní obory, pouze necelých 50 tisíc žáků se hlásilo na odborná učiliště. Nejinak je tomu i v Praze. Nejvíce studentů pražských středních škol studuje maturitní obor. Na učňovské obory ve školním roce 2019/2020 nastoupilo v Praze téměř tři tisíce učňů, na obory odborného vzdělávání bez oborů nástavbového studia 11.253 studentů a na čtyřletá gymnázia 1939 dětí.

„Většina rodičů a žáků preferuje maturitní studijní obor. Často i u žáků, kteří nemají studijní předpoklady, a pak u maturitní zkoušky neuspějí a končí středoškolské vzdělání bez maturitního vysvědčení i bez výučního listu. Na tento problém jsme zareagovali otevřením maturitního oboru Gastronomie, kde lze ve třetím ročníku získat výuční list Kuchař – číšník,“ řekl Cyril Kotulič, učitel Středního odborného učiliště gastronomie v Praze 10.

Mezi nejžádanější obory na učilištích patří podle zkušeností Sdružení učňovských zařízení automechanik, autoelektrikář, elektrikář, truhlář, kosmetička a kadeřník. V regionech často poptávka odpovídá zpravidla tomu, jaké obory firmy v okolí v danou chvíli potřebují. V posledních deseti letech vznikly také některé nové obory, jako například operátor skladování nebo umělecký sklenář.

Mezi atraktivní donedávna patřily také gastronomické obory. Koronavirová opatření však tuto oblast citelně zasáhla.

„Ještě před pandemií byl nedostatek pracovníků v jiných oborech. Uplatnění mohou tedy absolventi najít tam. V současnosti je přes 200 tisíc neobsazených pracovních míst. K vystudovanému oboru se mohou vrátit, když se obor gastro zase stabilizuje. nebo se rekvalifikují pro jiný obor. Platí pro ně, že doplňovat si vědomosti budou muset celý život, pokud chtějí uspět. Doba to vyžaduje,“ upozornil učitel Kotulič.

Fotografie od uživatele Life Of Pix ze služby Pexels