Ojedinělý systém na hodnocení vzdělávacích kurzů pro učitele připravují odborníci z Pražského inovačního institutu. Jedná se o unikátní nástroj, který bude prvním svého druhu v České republice. Recenzní portál by měl být dokončen v březnu příštího roku a na podobě se podílejí i zástupci učitelské profese. „Jejich zpětná vazba a potřeby jsou pro nás při vývoji klíčové. Neustále také oslovujeme nové učitele a ředitele s nabídkou účasti,“ říká manažer projektu Petr Zavadil, který se rozvoji inovací ve vzdělávání jako expert věnuje již řadu let v rámci společnosti Magic Education. Co nejvíce učitelé při výběru vhodných kurzů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) potřebují, jaké kraje se do projektu kromě Prahy zapojily a jak bude systém vypadat, odpověděl Petr Zavadil v rozhovoru pro Prahu školskou.

Jak vznikla idea tohoto recenzního systému?

Idea recenzního portálu DVPP vychází z výstupů vícero dříve provedených šetření mezi učiteli a řediteli škol nejen v Praze. Z těch vyplývá, že nabídka kurzů DVPP je veliká a dostačující (až na některé odborné předměty), což je pozitivum. Na druhou stranu kvalita kurzů je různá a vybrat vhodný kurz může být náročné. Recenzní portál pomůže sdílet zkušenosti účastníků v komunitě učitelů a sbírat a vyhodnocovat důležitou zpětnou vazbu vzdělavatelům. Učitelé se tak budou moci snáze informovaně rozhodnout, zda pro ně může být daný kurz skutečně přínosný. 

manažer projektu Petr Zavadil

Konzultovali jste podobu i s řediteli, zřizovateli nebo zástupci profesních organizací? Co na to říkají?

Portál vzniká přímo ve spolupráci s řadou učitelů, ředitelů a se zástupci vzdělavatelů. Jejich zpětná vazba a potřeby jsou pro nás při vývoji klíčové. Neustále také oslovujeme nové učitele a ředitele s nabídkou účasti. Pokud by některého ze čtenářů zaujala možnost zapojit se do výzkumných aktivit při tvorbě recenzního portálu DVPP, budeme rádi za kontaktování kolegyně Anny Duškové na e-mailu duskova@prahainovacni.eu

Projekt představujeme i zástupcům zřizovatelů, mezi kterými panuje většinou ideová shoda na potřebě systému hodnocení, který by dnešní trh zpřehlednil. 

Co je největším problémem současného stavu? Na co si učitelé při výběru kurzů nejvíce stěžují?

Často zaznívá jistá zahlcenost nabídkou, která chodí denně na e-mail. V záplavě e-mailů s nabídkami nejen na DVPP snadno potřebný či kvalitní kurz zapadne. Dále to pak bývá samotná kvalita či přínosnost daného kurzu pro konkrétního pedagoga. Někteří učitelé popisují výběr kurzu jako loterii, zdali pro ně bude přínosný či nikoliv. Toto ne vždy nutně souvisí jenom s kvalitou obsahu, nýbrž třeba i s popisem kurzu a nastavením správných očekávání. I v tomto věříme, že může recenzní portál podpořit vhodný výběr kurzu tím, že pomůže učiteli dopředu nahlédnout do obsahu a lépe tak identifikovat, jaké může mít daný kurz skutečné přínosy. Pokud totiž kurz přínosný není, je to pak pro školu a učitele dvojí ztráta času. Během nepřítomnosti učitele ve škole je totiž potřeba hledat suplování a následně látku dohánět. 

Kolik kurzů musí učitelé v roce absolvovat? Jsou pro ně opravdu přínosné?

Ze zákona mají učitelé dáno věnovat se svému profesnímu rozvoji 12 dní v roce. To lze však naplnit i jinak než absolvováním vzdělávacích kurzů. Z rozhovorů s řediteli a učiteli víme, že učitelé obvykle absolvují minimálně jeden až dva kurzy ročně. Tento rozsah bývá často nastaven jako povinné minimum. Řada učitelů však absolvuje i čtyři a více kurzů ročně. Záleží také hodně na délce kurzu. Na trhu je nabídka od hodinových až dvouhodinových webinářů až po dlouhodobé kurzy trvající vyšší desítky až stovky hodin.

Máte už nějaké ohlasy přímo od pedagogů nebo poskytovatelů kurzů?

Ano, většinou se jedná o pozitivní reakce. Učitelé a ředitelé oceňují snahu hledat řešení, které by jim usnadnilo práci. Vybrat vhodný kurz totiž zabere pedagogům cenný čas. Zejména pokud si chtějí být jistí, že daný kurz není špatná volba.

Zapojení vzdělavatelé pozitivně hodnotí možnost nestranného dokladu kvality jimi nabízených kurzů. Občas se ale také objevují různé obavy. Například z výskytu nekonstruktivních negativních recenzí. Takové obavy se při vývoji snažíme respektovat a vhodným designem systému jim předcházet.

Jaké kraje se do projektu zapojily nebo zapojí?

Postupně máme ambici s nabídkou zapojení oslovit všechny kraje v České republice. Doposud jsou domluveny první kroky spolupráce s Královéhradeckým a Libereckým krajem.

Kdy by měl být celý systém hotový a jak bude vlastně vypadat?

První funkční prototyp recenzního systému by měl být dostupný k pilotování v březnu roku 2022. Bude se jednat o webovou aplikaci dostupnou na různých digitálních zařízeních.

Fotografie od uživatele Max Fischer ze služby Pexels