V pátek 4. března od 18 do 20 hodin se v Kampusu Hybernská koná zajímavá přednáška se známým zpěvákem Radkem Bangou. Ve své knize a sérii přednášek (Ne)pošli to dál otevřeně sdílí vlastní osobní příběh, který umožňuje čtenáři vidět očima dítěte a dospívajícího člověka problémy spojené s životem v rodině poznamenané domácím násilím. 
Vybízí k zamyšlení nad traumaty, která si v takových případech neseme ze svého dětství a která často přetrvávají napříč generacemi. Radek během přenášek šíří ​ svým nenapodobitelným stylem pozitivní energii a inspiruje nejen osoby domácím násilím přímo zasažené, ale také pedagogy nebo sociální pracovníky, kteří se s tématem setkávají při své práci. 

„Nejraději jsem zpíval pod Nuselským mostem, kde se díky obrovským betonovým blokům zvuk rozléhal až k Vyšehradu. Zavíral jsem oči a představoval si, že zpívám na stadionu. Pode mnou jsou davy lidí a zpívají si se mnou. Kéž by mi učení šlo stejně dobře jako zpívání. Jenže já tehdy školu neměl vůbec rád.“ svěřil se Radek Banga ve své knize (Ne)pošli to dál se svým dětstvím poznamenaným domácím násilím.

Registrovat na akci se můžete zde.