Měla by se maturitní zkouška měnit? Měly by mít studenti možnost volby obtížnosti? Sledujte dnes od 16 hodin on-line diskuzi na téma „Jak změnit maturitní zkoušku?“, kterou pořádá Univerzita Karlova v rámci think-tanku Vzdělávání21. Vysílána bude na YouTube kanálu Univerzity Karlovy.

Součástí diskuze budou návrhy na úpravu maturit, včetně zavedení různých stupňů obtížnosti či náměty na změny obsahové části.

Program:

16.00 Úvodní slovo – prof. Tomáš Zima, rektor UK

16.10 Úvodní představení think-tanku V21 a tématu maturit – prof. Radka Wildová, prorektorka UK pro koncepci a kvalitu vzdělávací činnosti

16.25 Představení návrhu na úpravy maturit – PhDr. Renata Schejbalová, předsedkyně Rady Asociace ředitelů gymnázií ČR

16.45 Úprava maturit očima MŠMT – Mgr. Jan Mareš, MBA, náměstek sekce vzdělávání a mládeže MŠMT

17.00 Diskuze

18.25 Shrnutí a závěr – prof. Radka Wildová, prorektorka UK pro koncepci a kvalitu vzdělávací činnosti

Více informací najdete na www.vzdelavani21.cz.

Diskuze je plně otevřena veřejnosti. Své dotazy můžete posílat již před zahájením diskuze na email vzdelavani21@cuni.cz.

Photo by Vlada Karpovich from Pexels