Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Spolupráce učitelů inspiruje nejen žáky a rodiče

22. 06. 2024 - Aneta Havránková

Jedním z klíčových prvků projektu IPs Kurikulum jsou metodické kabinety, jejichž základní myšlenkou je spolupráce mezi učiteli. Tato iniciativa, kterou již v minulosti rozvíjel projekt Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů (SYPO), poskytuje ředitelům a učitelům jedinečný prostor pro společné plánování, reflexi a osobní i profesní růst.

Metodické kabinety v projektu Kurikulum začínají fungovat napříč celou republikou. Jejich cílem je vytvořit prostředí, kde se učitelé učí spolupracovat na principech učících se komunit. Prvotní úkoly zahrnují společné plánování a reflexi výukových jednotek, s důrazem na to, aby výuka byla úzce propojena s potřebami konkrétních žáků. Cílem je změnit přístup učitelů od „vím, co budu v hodině říkat já“ k „vím, co budou v hodině dělat a říkat žáci.“

Kromě spolupráce učitelů budou v rámci metodických kabinetů poskytovány různé formy vzdělávacích aktivit, jako jsou konzultace, semináře a webináře. Tyto aktivity budou podporovat zavádění revizí rámcových vzdělávacích programů (RVP), se zaměřením na proces jejich implementace.

Přínosy metodických kabinetů jsou značné. Učitelé se mohou těšit na inspiraci, možnost učit se od ostatních, pracovní partnerství a přátelství. Tato spolupráce přináší do škol nový pohled na výuku a inspiraci, která může změnit myšlení a přístup učitelů.Jejich úspěch bude měřen schopností učitelů sledovat a hodnotit pokroky svých žáků a efektivitu své práce. Důležitým aspektem je také přirozená spolupráce mezi učiteli napříč různými obory.

"Velmi si vážím takových učitelů, kterých se děti nemusí bát se zeptat, přiznat jim, že něčemu nerozumí. Tito učitelé jsou vždy ochotni hledat způsoby vysvětlování. Mají respekt k dítěti a jeho právu se zeptat. Toho si moc vážím, protože to je jediná cesta, jak dítě může postupovat dál," nechala se Šimůnková slyšet.

Pro školy, které chtějí posílit spolupráci mezi učiteli, je klíčové pochopit smysl spolupráce a její přínosy. Spolupráce není o kontrole, ale o vzájemné podpoře a inspiraci. Příkladem úspěšné spolupráce může být základní škola v Neznašově, kde učitelé úzce spolupracují nejen mezi sebou, ale i s mateřskou školou, a společně plánují a vyhodnocují výukové aktivity.

Zdroj: menimeosnovy.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Podobné články

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram